Uusi tutkimusjohtaja tuo vahvaa osaamista polttomoottoreiden ekologisuuden kehittämiseen

Tekniikan tohtori Teuvo Maunula on aloittanut tutkimusjohtajana teknillisen tiedekunnan ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikössä. Erityisalana Maunulalla on katalyyttiset jälkikäsittelyjärjestelmät.

Teuvo Maunulan asiantuntemus liittyy haitallisten päästöjen vähentämisessä käytettyihin katalyyttisiin järjestelmiin, ympäristöteknologiaan, kokeelliseen suunnitteluun ja simulaatiomenetelmiin. Hän osallistuu erilaisiin hankkeisiin yhdessä useiden yrityskumppaneiden kanssa. Hänen tehtäviinsä kuuluu tutkimusprojektien lisäksi myös opiskelijoiden ja tutkijoiden ohjaamista.

Maunula on väitellyt kemiantekniikan tohtoriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2007. Hän on myös Aalto-yliopiston dosentti.

Teuvo Maunula on monipuolinen osaaja, jolla on vankka kokemus yrityselämästä, tutkimusmaailmasta ja yliopistoyhteistyöstä. Hän on toiminut kaupallisten katalyyttijärjestelmien tutkimus- ja kehitystehtävissä sekä asiakasprojektien tukena pääasiassa Kemirassa, Ecocat Oy:ssä ja Dinex Finland Oy:ssä sekä Ahlström Oy:n tutkimuskeskuksessa.

Maunulan erityisosaamisaluetta ovat katalyyttiset menetelmät typen oksidien poistamiseen sekä reaktiotekniikka. Hän oli vierailevana katalyyttitutkijana Japanin kauppa- ja teollisuusministeriön laboratoriossa vuosina 1994–1995. Maunula aloitti kehitystyön autoteollisuuden tarvitsemiin tuotantomittakaavan tuotteisiin bensiiniautojen 3-toimikatalysaattoreista ja jatkoi dieselmoottoripäästöjen katalyytteihin, joiden kehitystyö ja projektijohtaminen oli hänen päätyönsä yritysmaailmassa 25 viime vuoden ajan.

Katalyysi ja erityisesti katalyysi ympäristöteknologiana on Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikön (ECE) tärkein ja pitkäjänteisin sekä kansainvälisesti merkittävin tutkimusalue, jota halutaan nyt vahvistaa teollisuudessa uransa tehneen henkilön osaamisella.

”Tavoitteena on luoda ja ylläpitää yhteistyötä teollisuuden kanssa sekä tutkimuksessa että opetuksessa sekä laajentaa kansainvälistä verkostoa onnistuneiden H2020 Europe -hakujen kautta. Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikkö täydennettynä työelämäprofessorin tehtävällä johtaa merkittäviin uusiin mahdollisuuksiin tällä tutkimusalueella ja parantaa Oulun yliopiston ja tutkimusyksikön näkyvyyttä ja mahdollisuuksia tulla kansainvälisen kärjen kiistattomaksi osaajaksi”, tutkimusyksikön johtaja Esa Muurinen kertoo.

Maunulan työaika jakautuu Oulun ja Vaasan yliopistojen kesken tasan.

”Odotan innolla, että pääsen hyödyntämään osaamistani yhteistyössä Vaasan yliopiston moottori- ja palamistekniikan sekä yrityskumppanien asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyö Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikön kanssa on osa tehtävääni, kun tavoitellaan vihreiden polttoaineiden, kuten vedyn, ammoniakin ja e-hiilivetyjen käyttämistä tulevaisuuden moottoreissa ilman terveydelle haitallisia päästöjä”, Maunula kertoo.

Viimeksi päivitetty: 23.5.2024