Uusi työelämäprofessori vahvistaa innovaatiokyvykkyyttä ja tuotekehitysosaamista

Tekniikan tohtori Kari-Pekka Heikkinen on aloittanut tuotantotalouden työelämäprofessorina Oulun yliopistossa.
Kari-Pekka Heikkinen
Kari-Pekka Heikkinen

Työelämäprofessuuri kohdistuu innovaatiokyvykkyyttä ja tuotekehitysosaamista edistävien toimintamallien kehittämiseen ja tutkimukseen.

”Työelämäprofessorina voin edistää Suomen elinkeinoelämää vahvistamalla innovaatio- ja tuotekehitysosaamista, tukemalla yritysten resilienssiä, kasvua ja kansainvälistymistä, sekä lisäämällä alueellista veto- ja pitovoimaa. Professuurin keskeisenä tehtävänä on rakentaa Oulun yliopistoon monitieteinen ja kansainvälinen tutkinto-ohjelma ja tutkimusryhmä, joiden avulla vastataan erityisesti rajallisilla resursseilla toimivien Keski- ja Pohjois-Suomen pienten ja keskisuurten yritysten innovaatio- ja tuotekehitysosaamistarpeisiin kasvun ja viennin tueksi. Tahdon kiittää Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiötä ja Oulun yliopistoa tästä mahdollisuudesta”, Heikkinen sanoo.

Professuuri sijoittuu Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tuotantotalouden tutkimusyksikköön. Johtaja, professori Harri Haapasalon mukaan työelämäprofessuuri vahvistaa tuotehallinnan tutkimusta ja koulutusta sekä mahdollistaa varsin poikkitieteellisellä otteella eri alojen yhteistyön: “Kyseessä ei siis ole pelkästään ‘engineering-osaamisen jalostaminen’. Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on koko yliopiston osaamisen hyödyntäminen elinkeinoelämän tarpeisiin. Opiskelijoille uusi ohjelma mahdollistaa konkreettisten tuote- ja palvelukehitysprojektien kautta niin sanottujen pehmeämpien innovaatiomenetelmien oppimisen.”

”Uusin professuuri on erityisen tärkeä ja mieluinen Oulun yliopistolle, sillä vastataan monialaisiin, yrityslähtöisiin tarpeisiin ja globaaleihin haasteisiin. Juuri tarvelähtöisyyden, tutkimuksen ja teknologian yhdistämisestä odotan Oulun seudun hyötyvän”, sanoo Oulun yliopiston koulutusrehtori Tapio Koivu.

1.11.2022 käynnistynyt kokoaikainen tehtävä jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka. Uusi työelämäprofessuuri perustuu Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön tekemään 400 000 euron lahjoitukseen.

Kari-Pekka Heikkisen väitöskirja (2018) Oulun yliopistossa käsitteli Oamk LABsin vuosina 2012 - 2018 toteuttamaa LAB-mallia, jossa keskitytään 2000-luvun ammattilaisten kompetenssien kehittämiseen. Väitöstutkimus tarkasteli opiskelijoiden koulutuksen aikana kokemaa rajojen ylittämistä monialaisessa ja studiomallisessa oppimisympäristössä. Väitöksen jälkeen Heikkinen jatkoi lehtorina Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) liiketalouden yksikössä. Hän toimi myös monialaisen innovaatiokehittämisen ja yrittäjyyden opettajana sekä eri kohderyhmille suunnattujen oppimisratkaisujen muotoilijana. Omaan yrittäjyyteen hän saa kosketuksen koulutusvientiin keskittyvässä 4Learning-yrityksessään, jonka hän perusti kollegoidensa kanssa vuonna 2021.

Oulun yliopiston työelämäprofessoriksi voidaan kutsua henkilö, jolla on yliopistoyhteisön ulkopuolella työelämässä tai yrityksessä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita. Ansioista tulee olla hyötyä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä.

Viimeksi päivitetty: 24.11.2022