Uusi, yhtenäinen kirjautumistapa otetaan käyttöön

Yliopiston nettipalveluihin kirjautuminen muuttuu sekä teknisesti että visuaalisesti. Niissä käytetään jatkossa samaa autentikointimenetelmää ja myös kirjautumisikkuna tulee olemaan sama. Käyttäjätunnusten autentikointi tapahtuu jatkossa Microsoft Azuressa.
Uusi kirjautumisikkuna

Uudessa kirjautumistavassa käytetään yliopiston käyttäjätunnuksen pitkää muotoa ja myös MFA-varmennusta. Pitkä tunnus muodostuu omasta käyttäjätunnuksesta opiskelijoilla näin: tunnus@student.oulu.fi ja henkilökunnalla näin: tunnus@univ.yo.oulu.fi.

Nettipohjaiset järjestelmät siirtyvät uuteen autentikointiin vähitellen

Microsoftin nettiselaimella käytettäviin palveluihin (O365/M365, Azure) uusi kirjautumistapa otetaan käyttöön 1.6. Näihin palveluihin ei SSO:n (Single Sign-on) ansiosta tarvitse erikseen kirjautua, jos käytät yliopiston työasemaa. Kirjautuminen vaaditaan kuitenkin, jos käytät palveluita selaimen InPrivate/Incognito-ikkunassa tai käytät jotakin muuta laitetta.

Myös ne palvelut, joissa on käytössä ns. Shibboleth-kirjautuminen, ohjataan käyttämään uutta kirjautumistapaa. Tämä muutostyö aloitetaan 16.5. niiden järjestelmien osalta, jotka eivät käytä Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmää (mm. Zoom, Yuja, FileSender, Google Workspace for Education). Tavoitteena on saada nämä palvelut Azure-autentikoinnin piiriin kesäkuun loppuun mennessä.

Joissakin palveluissa käytetään sekä Shibbolethia että Hakaa. Ne ohjataan Azure-autentikointiin myöhemmin syksyllä. Poikkeuksena on EXAM, jonka kirjautuminen pysyy ennallaan.

Viimeksi päivitetty: 13.5.2022