Uusia akatemiahankkeita ja akatemiatutkijoita Oulun yliopistoon

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset uusista akatemiahankkeista ja akatemiatutkijoista. Oulun yliopistossa aloittaa 1.9.2023 kaikkiaan 25 akatemiahanketta, 23 akatemiatutkijaa ja yksi kliininen tutkija. Kokonaisuudessaan Oulun yliopistoon myönnettiin Akatemian rahoitusta yli 23 miljoonaa euroa.

Akatemian tutkijahausta Oulun yliopistoon tuli yhteensä 12 269 918 euroa ja hankehausta 10 822 030 euroa. Rahoitusta myönnettiin muun muassa tekoälyn käytön tutkimiseen oppimisessa, ihmisen sosiaalisen toiminnan ja digitalisaation tutkimukseen, hypoksiatutkimukseen, raskauden aikaisen mikro- ja nanomuoveille altistumisen terveysriskien tutkimukseen ja virtsan metabolomiikkateknologian tutkimukseen aineenvaihduntasairauksissa.

”Suomen Akatemian rahoitus on olennainen osa tutkimusrahoitustamme, ja olen erittäin hyvilläni tutkijoidemme ja hankkeidemme saamasta rahoituksen määrästä. Rahoitus tukee vahvasti profiilialoihimme liittyvän tutkimuksen, kuten oppimisen tekoälyn, hypoksian ja päästöttömän teräksen valmistuksen tutkimusta”, tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi sanoo.

Akatemiahankkeet 1.9.2023–31.8.2027

Sanna Järvelä: Oppimisen säätely tekoälyn kanssa – edistystä peruskoululaisten oppimisen taitoihin (LEAD)

Karin Murris: Pienestä Tärkeää: Kasvatuksellinen yhteisöprojekti monilajisesta kuolemasta ja kuolemisesta

Pentti Haddington: Sosiaalinen toiminta, intersubjektiivisuus ja digitalisaatio

Kati Mäkitalo: Fyysisesti aktiiviset oppitunnit lukiossa / Konsortio: PAAL

Thomas Kietzmann: Hypoksiaa ja lihavuutta yhdistävät uudet verkostot

Sylvain Sebert: Painonkehitys, molekyylientropia ja monisairastavuus ikääntymisen rasitteena; elämänkaarimallit ja polkuanalyysit

Khaled Abass: Raskauden aikainen altistuminen nano- ja mikromuoveille ja niiden terveysriskit lapsuuden aikana

Lloyd Ruddock: Rikkisidosten muodostumisen uudenlaiset reaktioreitit solulimakalvostossa

Mika Ala-Korpela: Uusi kaikille avoin virtsan metabolomiikkateknologia aineenvaihduntasairauksien riskitekijöiden ja lääkevaikutusten tutkimukseen

Ilya Usoskin: Geomagnetic Excursions/Reversals: Assessment of Climate Impacts in Silico / Konsortio: GERACLIS

Krisztian Kordas: Huokoiset nanokomposiitit ja niiden avulla valmistetut gradienttirakenteet tulevaisuuden mm-aalto radioteknologian tarpeisiin (CompAdWave)

Perttu Lantto Huokoisten materiaalien NMR-mallinnus realistisissa olosuhteissa: suhteellisuusteoreettiset, dynaamiset ja ympäristöefektit

Nurul Huda Mahmood: Joustavat langattomat teollisuusverkot 6G-aikakaudelle (ReWIN-6G)

Katja Ohenoja: Kohti kestävää ja hiilineutraalia betonirakentamista / Konsortio: ConSus

Timo Fabritius: Kohti uuden ajan kestävää raudanvalmistusta vetyplekistyksellä / Konsortio: IRONH2

Samuli Urpelainen: Kohti uuden ajan kestävää raudanvalmistusta vetyplekistyksellä / Konsortio: IRONH2

Hannu-Pekka Komsa: Kompleksisten materiaalien Raman-spektrit koneoppimisella

Janne Heikkilä: Menetelmät ja sovellukset korkean suorituskyvyn polynomiratkaisimille

Matti Silveri: Monen kappaleen epätasapainoilmiöt suprajohtavien kvanttilaitteiden joukkioissa

Heikki Vanhamäki: Revontulien aiheuttama joulen kuuumennus ja sen vaikutukset - Globaaleista paikallisiin skaaloihin

Timo Asikainen: SOLEMIP - Auringon ilmastoefektit: mekanismit, vaikutukset energia-alaan and ennusteet

Miika Nieminen: Tekoälyavusteinen viruaalinen histologia sormenjälkimagneettikuvauksella / Konsortio: QMRI-CO

Joonas Kokkoniemi: Terahertsitaajuiset etenemiskanavat tietoliikennesatelliiteille

Eva Pongracz: Vedyn ja ydinvoiman yhdistäminen tulevaisuuden kestävässä energiajärjestelmässä (HYDRA)

Jari Juuti: Älykäs puuenergia

Akatemiatutkijat 1.9.2023–31.8.2027

Ferhat Kaya: Homininien ympäristökontekstin rekonstruktio itäisessä Afrikassa piennisäkkäiden fossiililöytöjen perusteella

Nils Jäkel: Kielellinen etäisyys, kielten oppiminen ja koulutustaso: monikielisten opiskelijoiden koulutustaso Suomessa ja Saksassa

Liisa Kuula: Mielen sekä kehon kellojen yhteydet ikääntymiseen ja vuorokausirytmiin

Hidefumi Nishiyama: Militarisoidut alkuperäiskansojen rajamaisemat: Sodan ja rajojen uudistuvat maantieteet

Anniina Rantakari: Pysyvyyden ja uutuuden strateginen dynamiikka - Uutuuden havaitseminen sosiaalisesti kestävän organisoinnin edesauttamisessa

Bruno Lefort: Rinnakkaiselon uudelleenarviointi marginaalista käsin (Co-Imagine)

Polina Girchenko: Äidin raskaudenaikainen stressi ja lapsen mielenterveyden häiriöt: mahdollisuus preventioon ja interventioihin

Eva Durall Gazulla: Critical DataLit: Z-sukupolvi, datalukutaidot ja oikeudenmukaisuus

Nhan Nguyen: Deep Unfolding 6G langattomat viestintä- ja tunnistusratkaisut (DIRECTION)

Seyed Hosseini Shokouh: Järjestystä kaaokseen: 2-ulotteiset materiaalit monimutkaisempaan neuromorfiseen laskentaan

Hoang Nguyen: Kestävä magnesiumpohjainen sementti: Kohti hiilinegatiivista betonia (DCM)

Juho Yliniemi: Mineraalisivuvirtojen kiinteä-neste rajapintojen kehittynyt modifiointi ja karakterisointi (MinSurf)

Zuosinan Chen: Puuston vedenkäyttö muuttuvassa lumi- ja sadantaolosuhteissa: Unohdettu puuston aiheuttama ylöspäin suuntautuva oikovirtaus boreaalisessa maaperässä

Aku Visuri: SleepVention: Datapohjainen web-alusta unenlaadun ja hyvinvoinnin parantamiseen digitaalisen seurannan ja interventioiden avulla

Jack Soh: ULTRAGRAM: Akustista resonanssia ja gravitaatiomekanismia käyttävät ultra-kompaktit uudelleenkonfiguroitavat antennit kehon sisäiseen tiedonsiirtoon

Otto Mankinen: Ultranopean Laplace NMR:n sovellukset biomateriaaleille ja energiaratkaisuille

Ville-Valtteri Visuri: Valokaariuuniprosessin ilmiöpohjaisen ja datavetoisen matemaattisen mallintamisen avulla kohti CO2-köyhää teräksenvalmistusta

Qing Liu: Lääketieteellisen kuvan ymmärtäminen, osittain ohjattu oppiminen, inkrementaalinen oppiminen, verkkokalvon sairauden diagnoosi

Janne Koskimäki: Havupuiden metaania filteröivät metanotrofiset bakteeriyhteisöt (METCOM)

Pirjo Åström: Keskushermoston puolustuskyvyn toimintamekanismit virusinfektioissa

Kaisa-Leena Huttunen: Lämpenevä pohjoinen ja vihertyvät virtavedet: lisääntyvien ravinteiden lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset

Suvi Ponnikas: Miksi, missä ja miten – rekombinaatiovaihtelun evoluutio luonnonpopulaatioissa

Albert Galera Prat: Mono-ADP-ribosyylitransferaasien säätely ja aktivointi: molekyylitason ymmärrys rakennebiologian ja biofysiikan avulla

Kliininen tutkija 1.9.2023–31.8.2027

Jussi-Pekka Tolonen: Lapsuusiässä alkavat pikkuaivosairaudet: Epidemiologia, uudet tautiluokat sekä pikkuaivo-organoideihin perustuvat tautimallit

Rahoituspäätökset Suomen Akatemian sivuilla

Viimeksi päivitetty: 12.3.2024