Uusista monitestauslaitteista ei selvää hyötyä hengitystieoireisille lapsille

Oulun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin, miten tarkan taudinaiheuttajan tutkiminen nenänielunäytteestä vaikuttaa lapsipotilaille aloitettuihin antibioottihoitoihin.

Viime vuosina hengitystieinfektioiden mikrobiologinen diagnostiikka on mullistunut. Markkinoille on tullut lukuisia monitestauslaitteita, jotka voivat tunnistaa tarkan hengitystieinfektion taudinaiheuttajan jo noin yhden tunnin kuluessa näytteenotosta. Monitestauslaitteet tutkivat samanaikaisesti noin 20 hengitystieinfektioiden taudinaiheuttajaa. Uusia diagnostisia laitteita markkinoidaan aktiivisesti, mutta niiden hyöty lapsipotilaiden hoidossa on epäselvää.

Oulun yliopistollisen sairaalan lastentautien päivystyspoliklinikalla ennen koronapandemiaa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, miten tarkan taudinaiheuttajan tutkiminen nenänielunäytteestä vaikuttaa lapsipotilaille aloitettuihin antibioottihoitoihin.

Tutkimukseen osallistui 1243 alle 18-vuotiasta kuumeista tai hengitystieoireista lasta. Lapsipotilaat jaettiin satunnaistamalla kahteen vertailtavaan ryhmään. Tutkimusryhmään kuuluvilta 829 lapselta otettiin päivystyspoliklinikalla nenänielunäyte, joka tunnistaa 21 tavallista hengitystietulehduksen aiheuttajaa. Testivastaus saatiin saman päivystyskäynnin aikana. Vertailuryhmän 414 lapselta otettiin näytteet lääkärin arvion perusteella, ja lääkäri sai nenänielunäytteen vastaukset vasta seuraavana arkipäivänä.

Tutkimusryhmässä 5 %:lta lapsipotilaista löytyi taudinaiheuttaja, johon on käytössä kohdennettu lääkehoito (influenssa, hinkuyskä tai mykoplasma). Nenänielunäytteiden otto ei vähentänyt aloitettuja antibioottihoitoja, uusia päivystyskäyntejä tai sairaalaseurannan tarvetta suhteessa vertailuryhmään. Päivystyksellisiä lisätutkimuksia tehtiin yhtä paljon tutkimus- ja vertailuryhmässä. Tutkimusryhmään kuuluvilla potilailla päivystyskäynnin kokonaiskesto oli keskimäärin noin 10 minuuttia pidempi kuin vertailuryhmän potilailla.

Influenssapikatestauksen on aiemmin osoitettu vähentävän antibioottihoitoja ja lisätutkimusten tarvetta hengitystieoireisilla lapsipotilailla. Monitestauslaitteiden käyttö ei tässä tutkimuksessa tuonut lisähyötyä. Laajamittainen nenänielunäytteiden otto hengitystieoireisilta lapsilta ei vaikuttanut lapsipotilaiden hoitoon, joten tämän tutkimuksen perusteella hengitystieoireisten lasten rutiininomaiselle testaamiselle nenänielunäytteillä ei ole tarvetta.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä: Mattila S, Paalanne N, Honkila M, Pokka T, Tapiainen T. Effect of Point-of-Care Testing for Respiratory Pathogens on Antibiotic Use in Children: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022;5(6):e2216162. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.16162

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023