Uutta viranomaisverkkoa testattiin suuronnettomuusharjoituksen yhteydessä

Viranomaisten välisen kriittisen viestinnän verkkoja kehittävän PRIORITY-hankkeen viimeinen kenttätesti pidettiin Oulussa Oritkarin satama-alueella sekä Stora Enson Nuottasaaren tehdasalueella.
Viranomaisten välisen kriittisen viestinnän verkkoja kehittävän PRIORITY-hankkeen viimeinen kenttätesti pidettiin Oulussa. Kenttätestin alkutilanteessa satama-alueella tapahtui myrkkyvuoto. Trukki oli törmännyt konttiin ja alueella olevat anturit reagoivat myrkkykontin vuotamiseen ja antoivat hälytyksen hätäkeskukselle.

Kenttätestin alkutilanteessa satama-alueella tapahtui myrkkyvuoto. Trukki oli törmännyt konttiin ja alueella olevat anturit reagoivat myrkkykontin vuotamiseen ja antoivat hälytyksen hätäkeskukselle.

Hankkeessa tutkitaan ensisijaisesti viranomaisille suunnattuja kriittisiä viestintäratkaisuja. Tärkeänä tavoitteena on täydentää nykyisiä kriittisiä puhe- ja viestipalveluja laajakaistan dataominaisuuksilla hyödyntämällä kaupallisia langattomia 5G-verkkoja.

Pelastusviranomaiset luovat onnettomuuspaikalle nopeasti oman paikallisen verkon taktisten tukiasemien avulla. Näin taataan rajatulla alueella rajatulle joukolle laadukas radiopeitto, jolla voidaan varmistaa esimeriksi riittävä videon välityskyky ja siten tehostaa operatiivista toimintaa sekä eri viranomaisten välistä yhteistyötä.

Hankkeen aikana on jo kahdessa aiemmassa kenttätestissä eri tilanteissa testattu ja tutkittu verkon tuomista ja luomista onnettomuuspaikalle (mellakkatilanteeseen) sekä maaseutuympäristöön. Kenttätesteissä on hyödynnetty monipuolisesti paikallisesti rakennettua 5G-verkkoa sekä uusia viestintäratkaisuja ja dronejen käyttöä tilannekuvan luomisessa ja tiedon välittämisessä reaaliaikaisesti kunkin viranomaisen ja pelastustoimijan omiin laitteisiin. Rajatun alueen verkon pystytys vie vain varttitunnin.

-PRIORITY-hankkeen kolmannessa kenttätestissä satamaan rakennettiin yksityisten verkkojen kokonaisuus tukemaan viranomaisten kommunikaatiota suuronnettomuustilanteessa, jossa hyödynnetään verkkoa puhekommunikaation ja muun data liikenteen lisäksi ajoneuvojen, traktoreiden ja dronejen etäohjaukseen. Kenttätesteissä opittiin, että etäohjauksen kannalta on tärkeää taata pienet viiveet sekä kattava verkon peitto operaatioalueella. Kenttätestissä saatiin rakennettua toimiva järjestelmä suuronnettomuustilanteisiin. Hienoa hankkeessa ja kenttätesteissä on ollut myös yhteistyö tutkimuksen, yritysten ja loppukäyttäjien välillä, sanoo Centria-ammattikorkeakoulun TKI-päällikkö ja langattoman tietoliikenteen asiantuntija Marjo Heikkilä.

-Hankkeen aikana on testattu ja käytännössä osoitettu toimiviksi ratkaisuja laadukkaan paikallisen radiopeiton toteuttamiseksi. Käyttökohteina voivat olla viranomaisten operaatiot alueilla, joilla syystä tai toisesta nykyisen viranomaisverkon peitto on puutteellinen. Samoin voidaan ratkaisuja käyttää maa- ja metsätaloudessa laajakaistayhteyden varmistamiseksi syrjäisillä alueilla. Seuraavaksi uskomme, että kumppaniyritykset edelleen jalostavat ratkaisuja tuotekehityksessään. Aihe on kansainvälisesti kiinnostava ja odotamme positiivista vaikutusta myös kumppaneidemme vientiliiketoimintaan, täydentää Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen tutkimuskeskuksen (CWC) tutkimuspäällikkö Harri Posti.

Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä PRIORITY kuuluu Business Finlandin Digital Trust -ohjelmaan. Oulun yliopiston koordinoiman hankkeen konsortioon kuuluu neljä muuta tutkimuskumppania: VTT, Centria-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukana on 15 yritystä ja viranomaisia. Hankkeen yhteistyötahoja ovat Airbus, Agco, Bittium, Digita, Exfo, Goodmill, Keysight, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Puolustusvoimat, Pelastustoimi, Elisa, Erillisverkot, Fairspectrum, Verkotan sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto.

Monipuolinen yhteistyö varmistaa, että kriittisen kommunikaation alalla toimivat kehittävät yhteisiä järjestelmiä ja konkreettisesti toimivia ratkaisuja. Kansainvälinen yhteistyö avaa lisäksi mahdollisuuksia suomalaisille teollisuustoimijoille päästä uusille markkinoille. PRIORITY toimii myös yhteistyössä Suomen laajuisen 5G-testiverkkoekosysteemin kanssa, jossa 5G-teknologiaa voidaan todentaa uusien ominaisuuksien ja vertikaalisten sovellusten kehittämisessä. Projekti päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Kuva: Jouni A. Kemppainen, Robottikoira tutkimassa säiliön vuotokohtia.

Lisää tietoa:

Lue hankkeen perustiedot aloitusuutisesta

Juttuja aiemmista kenttätesteistä Centrian sivuilla:

Ensimmäisen kenttätestin aiheena mellakka yleisötapahtumassa

Video ensimmäisestä kenttätestistä

Toisen kenttätestin aiheena älykkään maatalouden teknologiat

Video toisesta kenttätestistä

Viimeksi päivitetty: 15.11.2021