Vähähiilistä tulevaisuuden tuotantoteknologiaa

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmä panostaa metallialan vähähiilisyyden, kestävyyden ja energiatehokkuuden edistämiseen näyttöön perustuvan uuden tiedon tuottamisella, pilottikokeiluilla ja yhteistyöllä yritysten kanssa.

-Tutkimuksella luomme uutta tietoa uusimpien materiaalien ja tuotantoteknologioiden hyödynnettävyydestä seuraavan sukupolven metallituotteiden valmistuksessa. Tutkimusryhmämme osaaminen ja resurssit keskitetään teollisuuden vihreään elpymiseen, tutkimusjohtaja Antti Järvenpää kertoo Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -ryhmän tavoitteista.

Tutkimusryhmän käytännön toiminnassa tämä tarkoittaa prosessien ja tuotteiden optimointia materiaalilähtöisesti ympäristövaikutuksia painottaen. Samalla se merkitsee innovatiivisten tutkimusympäristöjen luomista tulevaisuuden tutkimusta varten. Perimmäinen tutkimuskysymys on, miten metallien hyvät ominaisuudet siirretään kilpailukykyisesti ja ympäristöystävällisesti lopputuotteiden hyviksi ominaisuuksiksi.

Tutkimuksen tavoitteena on vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja luoda uutta liiketoimintaa vähähiilisten prosessien ja tuotteiden avulla. Esimerkkeinä ovat ultralujien terästen hyödyntäminen terästuotteissa sekä ainetta lisäävä valmistus.

-Molemmilla tutkimusalueilla tavoittelemme lopputuotteiden kestävyyden ja energiatehokkuuden parantamista, Järvenpää sanoo.

Lisätiedot: tutkimusjohtaja Antti Järvenpää, antti.jarvenpaa@oulu.fi, 040 6720544

Viimeksi päivitetty: 24.11.2021