Valmistumisvaiheen opiskelija! Hae mukaan Luovakunta-osaamispajaan.

Tarjoamme työelämälähtöistä, maksutonta palvelumuotoilun ja yhteisökehittämisen täydennyskoulutusta aidoissa kuntien kehittämiskohteissa nuorille Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeessa on mahdollista suorittaa myös työharjoittelu.

Maaseudun Sivistysliiton Kunta olemme me -hankkeen tavoitteena on edistää nuorten osaajien työllistymismahdollisuuksia. Tarjolla on kolmen kuukauden mittaisia Luovakunta-osaamispajoja, joissa tartutaan konkreettisiin kehittämistoimiin Vaalan ja Hailuodon kunnissa. T

oimintaa toteutetaan pääasiassa etänä, joten osallistujien ei tarvitse olla näistä kunnista. Kohderyhmänämme ovat ensisijaisesti nuoret (alle 29 v.), vastavalmistuneet luovien alojen sekä yhteisö- ja aluekehittämisen osaajat. Myös näistä aloista tai kehittämistyöstä kiinnostuneet ja vanhemmat henkilöt ovat tervetulleita.

Projektit lähtevät liikkeelle kuntalaisten kuulemisesta ja osallisuudesta ja päättyvät johonkin konkreettiseen lopputulokseen. Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi tori tai vapaa-ajanviettopaikka, tapahtuma tai joku kunnan peruspalvelu. Projekteissa opitaan palvelumuotoilua, tuotteistamista ja yhteis- ja yhteisökehittämisen menetelmiä. Osallistujat myös löytävät mahdollisesti itselleen uusia työllistymisen paikkoja kuntakentältä ja saavat itselleen verkostoa.

Osallistujat voivat siis olla mistä vain Pohjois-Pohjanmaan alueelta, vaikka toiminnan kohdekunnat ovat Hailuoto ja Vaala. Yhteinen toiminta toteutetaan pääasiassa etänä ja mahdollisuuksien mukaan myös kohdekunnissa.

Seuraavat osaamispajat toteutetaan

16.11.2021 – 24.2.2022
15.3.-2.6.2022
Syksy 2022

Luovakunta-osaamispajan sivu osallistujille:
https://msl.fi/osallisuus/kom/osaamispaja/

Ilmoittautumislomakkeelle:
https://msl.fi/osallisuus/kom/luovakunta-ilmoittautuminen/

Hankkeen sivu:
https://msl.fi/osallisuus/kom/

Viimeksi päivitetty: 13.10.2021