Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kela järjestävät yhdessä Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta – korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus -julkistamistilaisuuden.

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailun järjestämistä ohjaava ruokailusuositus, ”Hyvinvointia ja opiskelukykyäruokailusta”, on uudistettu.

Suositus määrittää, miten ateriatukeen oikeuttava opiskelijaruokailu järjestetään laadukkaasti, opiskelijoiden hyvää ravitsemusta, hyvinvointia ja opiskelukykyä edistävästi. Suosituksessa kuvataan terveyttä ja kestävyyttä edistävien opiskelija-aterioiden ja välipalojen koostaminen.

Opiskelijoiden ravintolapalveluista ja niiden kilpailutuksesta vastaavien tahojen on huomioitava päätöksissään ja järjestelyissään nyt julkaistavassa suosituksessa esitetyt opiskelijaruokai­lua koskevat periaatteet ja ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimukset 1.1.2022 alkaen.

Uudessa suosituksessa on huomioitu entistä laajemmin ruoan ympäristövaikutukset ja ruokahävikin vähentämiseen liittyvät toimenpiteet. Ruokalista suunnitellaan monipuoliseksi ja entistä kasvispainotteisemmaksi.

Uudella suosituksella pyritään vahvistamaan opiskelijoiden osallisuutta ruokailun kehittämisessä ja edistämään yhteistyötä opiskelijoiden, oppilaitoksen, ruokapalvelun ja opiskeluterveydenhuollon välillä. Siten suositukseen on koottu runsaasti yhteisöllisen opiskelijaruokailun hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

Ruokasuosituksen keskeisimpänä tavoitteena on taata opiskelijoille yhdenvertaiset mahdolli­suudet maittaviin, monipuolisiin ja ravitsemustarpeet täyttäviin aterioihin ruokavaliosta tai opis­kelupaikasta riippumatta. Suositus haastaa opiskelijaravintolat kehittämään toimintojaan asiakaslähtöisesti huomioiden uudistuvat opiskeluympäristöt ja monimuotoisen ja -paikkaisen opiskelun.

Suosituksen laatimisesta on vastannut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan nimeämä asiantuntijatyöryhmä. Suosituksen julkaisevat yhdessä Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Kela.

Tervetuloa uuden korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksen julkistamistilaisuuteen! Julkistamistilaisuus järjestetään verkkoseminaarina keskiviikkona 13.10.2021 klo 13.00-15.30.

Tilaisuus lähetetään suorana verkossa ja tallennetaan. Tallenne on katsottavissa 2 viikon ajan tilaisuuden jälkeen samasta linkistä.

Verkkoseminaariin pääset tästä linkistä https://videonet.fi/vrn/20211013/.

Viimeksi päivitetty: 21.9.2021