Varhain alkavat vaihdevuodet yhteydessä heikompaan työkykyyn ja riskiin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

Oulun yliopiston tutkimus osoitti, että varhaiset vaihdevuodet liittyvät naisten keskimääräistä heikompaan työkykyyn 46 vuoden iässä. Tutkimuksen mukaan varhaisten vaihdevuosien myötä kasvaa riski työkyvyttömyys- ja työttömyyspäivien lisääntymiseen sekä siirtymiseen työkyvyttömyyseläkkeelle.

Suomessa naisten menopaussi-ikä on keskimäärin 51 vuotta. Vaihdevuodet tarkoittavat ajanjaksoa, jolloin munasarjojen toiminta heikkenee ja kuukautiset lopulta päättyvät. Estrogeenitasojen laskuun liittyy noin 80 prosentilla naisista oireita, kuten kuumia aaltoja ja unihäiriöitä. Lisäksi sydän- ja verisuonisairauksien riski kasvaa vaihdevuosien myötä. Menopaussia pidetään varhaisena, jos se ilmenee ennen 45 vuoden ikää.

Pohjois-Suomessa vuonna 1966 syntyneiden naisten 46-vuotistutkimuksessa 13 prosenttia naisista luokiteltiin vaihdevuosiin siirtyneiksi. Tiedot tutkittujen naisten hormonikorvaushoidon lääkeostoista sekä työkyvyttömyys- ja työttömyyspäivistä kerättiin Kelan ja Eläketurvakeskuksen rekistereistä. Tutkimukseen osallistui lähes 2700 naista.

Naiset, jotka olivat siirtyneet vaihdevuosiin 46 vuoden ikään mennessä, arvioivat työkykynsä alentuneeksi 40 prosenttia useammin kuin vertailuryhmään kuuluvat naiset. Kahden vuoden seurannassa vaihdevuosiin siirtyneille naisille kertyi keskimäärin 9 prosenttia enemmän työkyvyttömyyspäiviä ja 16 prosenttia enemmän työttömyyspäiviä verrattuna vertailuryhmään. Seitsemän vuoden seurannassa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 5,6 prosenttia vaihdevuosiin siirtyneistä naisista, kun vastaava luku vertailuryhmässä oli 3,3 prosenttia, mikä merkitsee 1,7-kertaista riskiä.

”Tutkimus tarjoaa kansainvälisesti ensimmäistä kertaa väestötasoista tietoa varhaisen menopaussi-iän yhteydestä työstä poissaoloihin. Aikaistuneiden vaihdevuosien merkitystä on ylipäänsä tutkittu työelämään osallistumisen näkökulmasta hyvin vähän. Havaintomme sekä työttömyyden että työkyvyttömyyden riskistä näillä naisilla on siksi merkittävä”, toteaa väitöskirjatutkija, lääketieteen kandidaatti Tiia Saarinen Oulun yliopistosta.

Vaihdevuosioireiden helpottamiseksi ja terveyden tukemiseksi on tarjolla apua terveydenhuollossa. Estrogeenivajeen aiheuttamiin oireisiin tehokkain hoito on hormonikorvaushoito. Joissakin maissa, kuten Isossa-Britanniassa, on laadittu ohjeita työpaikoille tukemaan vaihdevuosi-ikäisten naisten työkykyä yksinkertaisin keinoin. Tällaisia voivat olla työn tauottaminen, työtilojen lämmönsäätely ja työvaatetukseen liittyvät muutokset. Myös Suomen hallitusohjelmassa on tuotu esiin vaihdevuosioireiden tunnistamisen tärkeys ja vaihdevuosi-ikäisten naisten työkyvyn tukemisen merkitys.

Tutkimusjulkaisu: Saarinen, Tiia; Savukoski, Susanna; Pesonen, Paula; Vaaramo, Eeva; Laitinen, Jaana; Varanka-Ruuska, Tuulia; Ala-Mursula, Leena; Niinimäki, Maarit. Climacteric status at age 46 is associated with poorer work ability, lower 2-year participation in working life, and a higher 7-year disability retirement rate: a Northern Finland Birth Cohort 1966 study. Menopause, February 27, 2024. | DOI: 10.1097/GME.0000000000002327

Viimeksi päivitetty: 29.2.2024