Varhaiskasvatuksen opiskelussa korostuvat heittäytymiskyky ja tiimityö

Varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi opiskeleva Saana Mankila nauttii päiväkotiarjen vaihtelevista päivistä. Hän haluaa auttaa lapsia kasvamaan rohkeiksi ja avoimiksi ennen siirtymistä koulumaailmaan.
Nainen pyörän kanssa pyöräparkin edessä.

Toisten kunnioittaminen, rehellisyys ja rohkeus. Siinä muutama asia, joita varhaiskasvatuksen opiskelija Saana Mankila haluaa opettaa lapsille. Lasten kasvun ja kehityksen seuraaminen on palkitsevaa.

”Mitä pienempiä lapsia, sitä nopeammin kehityksen heissä näkee. Parissa kuukaudessa lapsi kehittyy huikean paljon”, Mankila kertoo.

Mankila on myös itse kasvanut opintojensa myötä rohkeammaksi ja avoimemmaksi kasvattajaksi. Lasten kanssa toimiessa ei pysty esittämään roolia, vaan heidän kanssaan ollaan täysin omana itsenään.

”Nykyään nähdään paremmin, että varhaiskasvatus ei ole vain päivähoitoa, vaan tavoitteellista pedagogista toimintaa. Se on lapsen oikeus.”

”Jokainen tekee työtä omalla persoonallaan. Lapsilta saa välittömän palautteen kaikesta, mitä tehdään.”

Arki päiväkodissa vaatii kykyä sietää epävarmuutta ja tehdä tarvittaessa nopeitakin muutoksia päivän ohjelmaan. Suunnitelmien muuttumisesta ei pidä ahdistua.

”Tietynlaista heittäytymiskykyä vaaditaan aika paljon, mutta sitä myös harjoitellaan opintojen aikana”, Mankila rohkaisee.

On lasten oikeus saada varhaiskasvatusta

”Nykyään nähdään paremmin, että varhaiskasvatus ei ole vain päivähoitoa, vaan tavoitteellista pedagogista toimintaa. Se on lapsen oikeus”, Mankila kertoo.

Tutkimustieto varhaiskasvatuksen tärkeydestä lapsen kasvulle ja kehitykselle lisääntyy koko ajan. Mankilan mielestä on mielenkiintoista olla opiskelemassa alaa, jossa muutosta ja uuden tiedon kertymistä pääsee seuraamaan paraatipaikalta.

”Ymmärretään, miten suuri merkitys varhaiskasvatuksella on esimerkiksi lapsen koulumenestyksen kannalta.”

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisterivaiheen opinnot tuovat vielä uudenlaisen ulottuvuuden lasten kanssa toimimiseen ja laajentavat työmahdollisuuksia. Varhaiskasvatuksen opinnot ovat Mankilan mielestä olleet sopiva sekoitus teoriaa ja käytäntöä.

”Varhaiskasvatuksen opinnoissa on käyty läpi paljon tutkimustietoa, jota on sitten päässyt käytännössä harjoittelemaan ja testaamaan.”

Varhaiskasvatus on tiimityötä

Mankila nauttii yhdessä muiden kanssa työskentelystä ja pitää käytännönläheisestä työstä. Aiemmin tradenomiksi valmistunut Mankila kaipasi ihmisläheisempää työtä, ja varhaiskasvatuksessa etenkin tiimityöskentely viehättää häntä.

”Päiväkodissa pääsee jakamaan vastuuta ja ideoimaan muiden kanssa. Se on minulle tärkeää.”

Neljästä viiteen viikkoa kestäviä harjoittelujaksoja kuuluu varhaiskasvatuksen opintoihin joka vuosi. Vastuu kasvaa hiljalleen, ja kokemuksen karttuessa opiskelija pääsee ottamaan roolia varhaiskasvatuksen opettajana.

Harjoittelujaksojen aikana Mankila on kokenut pääsevänsä hyvin päiväkotien tiimeihin sisälle. Päiväkodin ohjaavalta opettajalta ja yliopiston puolelta on saanut hyvin tukea, ja kurssikaverien kanssa on päässyt jakamaan ajatuksia harjoittelujaksoista pienemmissä ryhmissä.

”Olen kokenut olevani osa tiimiä, ja mielipiteitäni ja ajatuksiani on kuunneltu. Se on tuntunut hyvältä”, Mankila iloitsee.

Lasten asialla myös harrastusten parissa

Vapaa-aikaansa Mankila viettää usein maantie- tai maastopyörän selässä. Maantiepyöräilyharrastus vei hänet täysin mukanaan pari vuotta sitten, kun Mankila osallistui Oulun joukkueessa Team Rynkeby God morgon -hyväntekeväisyyspyöräilyyn Suomesta Pariisiin.

”Rynkebyssä kerätään rahaa lasten syöpätutkimukseen Suomessa. Lasten hyvinvointi on aina lähellä sydäntäni.”

Oulussa koko ikänsä asunut Mankila on tottunut kulkemaan kaikkialle pyörällä. Ja mikäs on polkiessa Suomen parhaita pyörätieverkostoja pitkin.

”Pyöräbaanat ovat nopeuttaneet Linnanmaan kampukselle pyöräilyä, ja itse pääsen pyöräilemään melkein koko matkan baanaa pitkin. Tuntuu, että baanat ovat lisänneet innostusta pyöräilyyn”, Mankila sanoo.

Viimeksi päivitetty: 12.11.2020