Vastuullisuudesta raportoitava yrityksissä - valmennusta tarjolla

Yritysten vastuullisuuden huomioon ottaminen yrityksissä ei ole enää hyvä lisä yrityksen toiminnassa vaan välttämätön osa sitä. Se vaikuttaa jo nyt paitsi suurten, myös pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaan, sillä vastuullisuussuunnitelmat ja toimenpiteistä raportointi ovat edellytys yritysten olemassaololle ja kilpailukyvylle. Kestävä kehitys luo yritykselle paitsi uusia liiketoiminta-, myös rahoitusmahdollisuuksia. Vastuullisuuskriteerit vaikuttavat yrityksen rahoitukseen ja rahan hintaan jo nyt pankkien tarkistaessa yrityksen vastuullisuusraportoinnin tason yrityksen rahoitushakemuksien yhteydessä. Yrityksille on nyt tarjolla valmennusta vastuullisuuden parantamiseen ja raportointiin.
Kuvassa vasemmalta Sami Vuolteenaho, Jaana Jeminen, Anne-Mari Kukkola ja Anna Uusitalo
Kuvassa vasemmalta Sami Vuolteenaho, Jaana Jeminen, Anne-Mari Kukkola ja Anna Uusitalo. Kuva: Eija Korjonen.

Erilaiset vastuullisuusraportoinnin vaatimukset tulevat lähivuosina lisääntymään, joten valmistautumalla niihin ennakkoon yrittäjä on askeleen edellä pakottavaa lainsäädäntöä. Kun yrityksen on osa suuren yrityksen toimitusketjua, koskevat raportointivaatimukset myös alihankkijayritystä. Myös kuluttajat vaativat yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja eettisyyttä ostopäätöksiä tehdessään.

Tarjolla vastuullisuusvalmennusta Pohjois-Pohjanmaan eteläosan alueella

”Yrityksillä ei välttämättä vielä ole riittävästi menetelmiä ja välineitä yritysvastuullisuusasioiden systemaattiseen tarkasteluun ja kehittämiseen. Vastuullisen yritystoiminnan perustana ovat ihmiset, talous ja ympäristö”, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin projektipäällikkö Jaana Jeminen kertoo.

VATUPASSI Vastuullinen tulevaisuus -projektin tavoitteena on tarjota alueen yrityksille kattavaa vastuullisuusvalmennusta, joka auttaa niitä integroimaan kestävän kehityksen periaatteet osaksi liiketoimintaansa.

”Kasvaneen sääntelyn myötä vaatimukset vastuullisuudesta rahoituslaitoksille ja sijoittajille ovat kasvaneet. Sijoittajat ja pankit tulevat vaatimaan yrityksiltä ymmärrystä, tekoja ja läpinäkyvyyttä vastuullisuuskysymysten osalta ehtona rahoitukselle. Raportointivaatimus tulee koskemaan yhä useampaa yritystä. Vaikka vaatimus ei vielä koske välittömästi mikroyrityksiä eikä pieniä yrityksiä, on sillä vaikutusta, jos yritys toimii suuren yrityksen alihankintaketjussa”, Jaana Jeminen jatkaa.

Projektiin etsitään yrityksiä monipuolisesti eri toimialoilta ja yritystaustoilta Pohjois-Pohjanmaan eteläosan seutukunnista. VATUPASSI Vastuullinen tulevaisuus -projektin aikana tullaan järjestämään kolmenlaisia vastuullisuusvalmennuksia. Valmennuskokonaisuuksiin kuuluvat vastuullisuuden perusvalmennus ja vastuullisuuden strategiavalmennus. Kolmas valmennuskokonaisuus tulee keskittymään vastuullisuusraportoinnin valmennukseen.

”Tehtävänämme on tukea yrityksiä tunnistamaan ja ymmärtämään vastuullisuus läpileikkaavana teemana yritysten strategiassa, tuote- ja palveluprosessien kehittämisessä sekä toimitusketjussa. Tuloksena yritysten ennakointiosaaminen ja kyky vastata toimintaympäristön muutoksiin paranee huomattavasti”, sanoo yritysasiantuntija Anna Uusitalo Kalajoen kaupungilta.

Vastuullisuus koskee ympäristöä, taloutta ja ihmisten kohtelua

Vastuullisuus mielletään usein ympäristöön ja ekologisuuteen liittyviin asioihin, esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen ja hiilineutraaliuteen. Vastuullisuus on niitäkin, mutta sisältää myös laajasti muita asioita. Sosiaalinen vastuullisuus on esimerkiksi työntekijöiden ja sidosryhmien tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua. Taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluu huolehtia toiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta.

”Kun talous on tasapainossa, yritys pystyy huolehtimaan myös muista vastuullisuuden osa-alueista. Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja tähtäävät samalla kannattavaan liiketoimintaan”, Ylivieskan kaupungin elinvoimapalvelujen yritysasiantuntija Sami Vuolteenaho sanoo.

Viiden henkilön VATUPASSI-projektitiimi tulee valmentamaan yrityksiä sekä kehittämään samanaikaisesti vastuullisuustyökaluja, muun muassa pienyrittäjien ESG-raportointiohjeistuksen. NIHAK:n yritysasiantuntija Anne-Mari Kukkola kannustaa yrityksiä lähtemään matalalla kynnyksellä mukaan valmennuksiin.

”Onpa yritys minkä kokoinen tahansa ja lähtökohta vastuullisuuden nykytilanteessa mikä tahansa, kannattaa lähteä mukaan. Jos yritys pystyy osoittamaan, kuinka se hoitaa vastuullisuutta, on se positiivinen signaali rahoittajien ja muiden sidosryhmien suuntaan”, Anne-Mari Kukkola sanoo.

Lue lisää valmennuksista

Lisätietoja
Projektipäällikkö Jaana Jeminen
jaana.jeminen@oulu.fi
050 591 6216

VATUPASSI Vastuullinen tulevaisuus -hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja osatoteuttajia ovat Kalajoen kaupunki, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja Ylivieskan kaupunki. Kalajoen kaupunki vastaa lisäksi Raahen alueen toimenpiteiden toteuttamisesta. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Toteuttajien lisäksi hankkeen muut rahoittajat ovat Raahen seudun kehitys ja Kerttu Saalasti Säätiö. Toteutusaika on 1.10.2023–31.3.2026.

Viimeksi päivitetty: 15.3.2024