Vesialan opetuksen kehittämiseen Oulun yliopistolle 500 000 euroa Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä

Vesitekniikan osaamisella on keskeinen rooli vesivarojen kestävän käytön ja vihreän siirtymän tukemisessa. Vesitekniikan opetuksen kehittämisen tavoitteena on turvata digitalisoituvan vesitekniikan alan osaajien määrä myös tulevaisuudessa.
Kaksi henkilöä katselee kannettavaa tietokonetta kuohuvan veden äärellä.
Kuva Mikko Törmänen

Vesialalla on pula osaajista, etenkin kun digitaalisuus ulottuu vauhdilla osaksi vesivarojen havainnointia ja hallintaa sekä vesivarojen käyttöä. Osaajia kaivataan yrityksiin sekä julkiselle sektorille, erityisesti suunnittelutoimistoihin, ympäristöhallintoon, vesilaitoksiin, yhdyskuntien vesihuoltoon sekä yrityksiin kehittämään liiketoimintaa vesialalla.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n (MVTT) lahjoitus on osa yhdistyksen 75-juhlavuotta, jonka teemana on vesialan opetus. MVTT:n tavoitteena on on lisätä vesialan kiinnostavuutta Suomessa ja mahdollistaa tulevaisuuden vesiosaajille vahva osaaminen ja ammatti-identiteetti.

MVTT:n lahjoituksella Oulun yliopisto perustaa opetukseen painottuvan vesitekniikan yliopistolehtorin tehtävän viideksi vuodeksi. Tavoitteena on turvata vesitekniikan osaajien määrä myös tulevaisuudessa, kehittää opetusmenetelmiä ja lisätä työelämäyhteyksiä. Laadukas ja joustava koulutustarjonta ja erinomainen oppimiskokemus ovat myös Oulun yliopiston päivitetyn strategian keskiössä.

"Vesivarojen käyttöön kohdistuu muutoksia ympäristön muuttuessa sekä ilmastonmuutoksen että nopean digitalisaation myötä. Samalla vesitutkimus kehittyy kiivaasti ja uudet innovaatiot muuttavat alan perinteisiä toimintatapoja. Osaamista on kehitettävä ja uusia osaajia koulutettava vesialalle nopealla tahdilla", kertoo vesitekniikan professori Björn Klöve Oulun yliopistosta.

Uuden Oulun yliopiston koordinoiman Digital Waters-lippulaivaohjelman myötä tutkimus ja siihen pohjautuva opetus kytkeytyvät yhä vahvemmin vesialan digitalisaatioon. Lippulaivaohjelman ansiosta Oulun yliopiston asema johtavana veden ja vesitekniikan tutkimusympäristönä vahvistuu.

"Olemme kiitollisia MVTT:lle tärkeästä tuesta, joka nyt kohdistuu laadukkaaseen tutkimukseen perustuvaan koulutuksen lisäämiseen vesialalla. Vesialan koulutuksen tukemisella on keskeinen rooli myös yhteiskunnassamme. Uusi lahjoitus edistää koulutusta erityisesti suurten vesistöjen äärellä Oulussa”, toteaa Oulun yliopiston tutkimusvararehtori Taina Pihlajaniemi.

”Lahjoitus Oulun yliopistolle on juhlavuotemme teeman mukainen: haluamme nostaa esiin vesialan opetuksen merkitystä. Suomessa ja maailmalla tarvitaan vesialan osaajia ja tutkimukseen perustuvalla, laadukkaalla opetuksella varmistetaan työelämän tarpeisiin vastaaminen. Korkeatasoinen opetus myös houkuttelee valitsemaan juuri vesitekniikan monien muiden vaihtoehtojen joukosta”, kertoo MVTT:n toiminnanjohtaja Minna Maasilta.

Lahjoituksen myötä Oulun yliopiston tavoitteena on myös rakentaa tiiviimpää yhteistyötä vesialan koulutusta tarjoavien yliopistojen välillä ja näin edelleen lisätä vaikuttavuutta.

Lue myös

Miljoonan euron lahjoitus mahdollistaa uudet avaukset vesitekniikan tutkimuksessa

Uusi Digitaaliset vedet -lippulaivahanke turvaa vesivaroja digitaalisten kaksosten avulla

Digitaaliset vedet -lippulaivan verkkosivut englanniksi

Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimus Oulun yliopistossa

Viimeksi päivitetty: 4.6.2024