Vuosikurssikohtaiset infot kevät-24 (MUKA)

Koulutussuunnittelijan musiikkikasvatuksen vuosikurssikohtaisten infojen ajankohdat.

MUSIIKKIKASVATUKSEN VUOSIKURSSI-INFOT KEVÄT 2024

Keväisin koulutussuunnittelijat järjestävät vuosikurssi-infoja opiskelijoille - näissä käydään läpi tärkeitä ajankohtaisia aiheita opinnoissa (esim. seuraavan vuoden opinnot ja suunnittelu, sivuainevalinnat, kandiksi tai maisteriksi valmistuminen, opetussuunnitelmamuutokset jne). Erityisesti 2. ja 3. -vuosikurssin infot ovat ajoitettu siten, että opiskelijoilla on mahdollista saada vielä ohjausta ja näkökulmia valintoihin ennen lopullisia valintoja. Koulutussuunnittelija on aikatauluttanut infot opiskelijoiden lukujärjestyksiä silmällä pitäen niin, että mahdollisimman moni olisi tuona päivänä yliopistolla ja pääsisi osallistumaan - poikkeuksena 4–5.vuosikurssin opiskelijat, joille tilaisuus on etänä päättöharjoittelun samanaikaisuuden vuoksi.

Infojen ajankohdat:

  • 1.vuosikurssin info - keskiviikkona 28.2 klo 10:15–12 tilassa Lo128
  • 2. vuosikurssin info - maanantaina 19.2 klo 10:15–12 tilassa SÄ111
  • 3. vuosikurssin info - maanantaina 19.2 klo 12:15–14 tilassa Lo102
  • 4–5. vuosikurssin info - keskiviikkona 26.2 klo 15:00-16:00 ETÄNÄ (ks. linkki Zoomiin lähetetty sähköpostilla)


NÄHDÄÄN INFOISSA!

Viimeksi päivitetty: 13.2.2024