Yli puolet Oulun yliopiston työntekijöistä haluaa jatkaa etätyötä merkittävän osan työviikosta

Oulun yliopistossa on työskennelty etäpainotteisesti noin 15 kuukauden ajan. Pitkä totuttelu etätyöhön on muokannut työntekijöiden toiveita niin, että valtaosa haluaisi tehdä osan viikosta etätyönä myös jatkossa.

Henkilöstön näkemyksiä ja toiveita kysyttiin etätyökyselyssä 17.5.–4.6.2021. Kyselyyn vastasi 1747 vastaajaa eli yli puolet yliopiston työntekijöistä. Vastaajista 61 prosenttia kuuluu tutkimus- ja opetushenkilöstöön ja 39 prosenttia muuhun henkilöstöön.

Kyselyssä kysyttiin vastaajien arviota oman etätyönsä määrästä pandemian jälkeen sekä heidän toiveitaan etätyön määrästä, jos siitä saisi itse vapaasti päättää. Vastanneista 62 prosenttia arvioi tekevänsä jatkossa etätyötä yhdestä kolmeen päivää viikossa. 27 prosenttia arvioi etätyön jäävän yhteen päivään viikossa tai vähempään. Yli 11 prosenttia arvioi tekevänsä etätyötä viikossa neljä päivää tai enemmän.

Jos työntekijät voisivat vapaasti itse päättää työnteon paikasta, etätyön määrä kasvaisi ja neljä päivää tai enemmän viikossa etätöitä tekeviä olisi 23 prosenttia työntekijöistä.

”Arviot ja toiveet kertovat, että monipaikkaisesta työstä on tullut uusi normaali. 73 prosenttia yliopistolaisista kokee, että omat tehtävät mahdollistavat hyvin etätyön tekemisen”, sanoo yliopiston henkilöstöjohtaja Jarmo Okkonen.

”Yliopistolla ei jatkossa tule olemaan tarkkaa ohjetta etätyön määrästä, vaan työn tekemisen käytännöistä sovitaan työyhteisössä työtehtävien mukaan tavoitteena mielekäs ja tehokas työn organisointi. Esimerkiksi yhteisiin palavereihin osallistutaan paikan päällä, jos tiimeissä niin sovitaan. On hienoa, että voimme tarjota suurelle osalle todella joustavia työskentelytapoja ja että moni on löytänyt etätyöstä työtään tukevia vahvuuksia.”

Tulevaisuuden kampusratkaisujen suunnittelussa tullaan huomioimaan toiveet monipaikkaisesta työskentelystä.

”Meille on juuri nyt ajankohtaista suunnitella yhdessä, mitä eri tarkoituksia varten jatkossa kokoonnutaan yhteen työpaikalla. Kun yli puolet henkilöstöstä mieluiten tekee etätöitä merkittävän osan viikosta, sillä on iso vaikutus siihen, millaisia toimistotiloja ja kuinka paljon tilaa tulevaisuudessa tarvitaan”, Jarmo Okkonen lisää.

Vastaajien työpisteet yliopistolla samoin kuin etätyötilan järjestelyt kotona ovat varsin moninaisia. Hieman yli kolmanneksella on tällä hetkellä kotonaan oma huone, johon on kalustettu työpiste etätyötä varten. Vastaajista noin kaksi kolmannesta on tyytyväisiä oman etätyöpisteensä toimivuuteen ja noin neljännes ei ole tyytyväisiä.

Oulun yliopistossa siirryttiin lähes täysin etätyöhön ja -opetukseen koronavirusepidemian alkuvaiheessa maaliskuussa 2020. Saman vuoden toukokuussa ohje etätyöstä lieveni suositukseksi, jota on jatkettu kesään 2021 saakka.

Viimeksi päivitetty: 17.8.2021