Yliopiston hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja käynnisti rehtorin rekrytointiprosessin

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 22.4.2024 hyväksynyt Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2023.

Yliopiston tilikauden tulos on 11 659 429,42 euroa voitollinen ja yliopistokonsernin tulos oli 13 115 569,62 euroa voitollinen.

Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan yliopistolain mukaisesti sen jälkeen, kun yliopistokollegio on vahvistanut tilinpäätöksen.

Yliopiston hallitus katselmoi myös yliopiston pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelman (PTS) vuosille 2025–2029. Pitkän aikavälin suunnitelma tehdään aina viideksi vuodeksi eteenpäin. Suunnitelma hyväksytetään hallituksella myöhemmin.

Hallitus päätti myös teemoista Suomen Akatemian profiloitumisrahoituksen seuraavalle hakukierrokselle. Teemat perustuvat yliopiston tutkijoilta aiemmin tänä vuonna kerättyihin ehdotuksiin profiloitumisaiheista. Haettavat teemat julkaistaan lopullisessa muodossaan hieman myöhemmin hakemusvalmistelun edettyä.

Suomen Akatemian Profi-rahoitusmuodon tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. Haun rahoituspäätökset saataneen vuodenvaihteessa 2024–2025.

Hallitus päivitti työjärjestystään ja käynnisti rehtorin rekrytointiprosessin

Yliopiston hallitus piti 17.4. ylimääräisen sähköpostikokouksen, jossa se päivitti hallituksen työjärjestystä sekä käynnisti rehtorin rekrytointiprosessin 1.1.2025 alkavalle kaudelle. Työjärjestykseen lisättiin hallitukselle mahdollisuus perustaa tarvitsemiaan määräaikaisia tai pysyviä valiokuntia, jotka pohjustavat hallituksen päätettäväksi tulevia asioita. Hallitus perusti rehtorin valintaa valmistelevan valiokunnan ja nimesi siihen jäsenet keskuudestaan. Valiokunta toimii määräaikaisena 31.12.2024 saakka, ja sen tehtävänä on pohjustaa rehtorin valintaan ja valintaprosessiin liittyviä asioita hallituksen päätöksentekoa varten.

Hallitus perusti myös määräaikaisen talousvaliokunnan vuoden loppuun saakka ja valitsi siihen keskuudestaan jäsenet. Talousvaliokunta pohjustaa hallituksen käsiteltäväksi tulevia talousasioita.

Kokouksessaan 22.4. hallitus päätti tulevan rehtorikauden pituudeksi viisi vuotta, päätti käyttää rekrytointiprosessin tukena ulkoista palveluntarjoajaa sekä valitsi palveluntarjoajan. Hallitus keskustelee rekrytoinnista tarkemmin tulevassa iltakoulussa 14.5.2024.

Tukisäätiön hallitukseen uusia jäseniä

Yliopiston hallitus hyväksyi nimityksiä valmistelevan työryhmän esityksen yliopiston tukisäätiön hallituksesta 2024. Työryhmä ehdotti kahta uutta jäsentä erovuoroisten tilalle, jotka eivät enää olleet käytettävissä. Uusina jäseninä tukisäätiön hallitukseen valittiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja sekä teollisuusneuvos Jorma Terentjeff.

Oulun yliopiston tukisäätiön hallitus 2024

  • rehtori Jouko Niinimäki
  • tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi
  • professori Helka-Liisa Hentilä
  • professori Harri Haapasalo
  • sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä
  • toimitusjohtaja Jari Tuovinen
  • ylijohtaja Kaisa Ainasoja
  • teollisuusneuvos Jorma Terentjeff

Lisäksi hallitukselle raportoitiin tietosuoja-asioista sekä tietosuojatyön organisoinnista ja toimintasuunnitelmasta. Hallitus myös keskusteli rehtorin tavoitteista vuodelle 2024.

Viimeksi päivitetty: 13.5.2024