Yliopiston hallitus hyväksyi välitilinpäätöksen

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 15.6.2023 hyväksynyt yliopiston tammi-huhtikuun välitilinpäätöksen.

Tammi-huhtikuun 2023 operatiivinen kirjanpidon tulos on –2,2 miljoonaa euroa tappiollinen ja oikaistu operatiivinen tulos on 0,9 miljoonaa euroa voitollinen. Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos on +6,8 miljoonaa euroa. Liiketulos on 8,8 miljoonaa euroa, kun huomioidaan varainhankinnan tuloksen rahastointi sidottuun rahastoon ja opetus- ja kulttuuriministeriön neljän miljoonan strategiarahoitus vuodelle 2023.

Yliopiston taseasema on vakaa ja omavaraisuusaste on pysynyt hyvänä. Omavaraisuusaste heikentyi vuoden 2022 aikana tappiollisen tuloksen vuoksi. Taseen loppusumma huhtikuun 2023 lopussa oli 341,5 miljoonaa euroa (viime vuonna 332,6), josta sijoitusten osuus on 218,8 miljoonaa euroa eli 64 prosenttia.

Hallitus katselmoi yliopiston pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmaa (PTS). PTS:n tavoitteena on ymmärtää tiedekunnittain perusrahoituksen sekä erityisesti täydentävän rahoituksen tavoitteet, henkilöstön ja tilojen kustannustavoitteet ja haasteet. Tavoitteena on myös nostaa esille riskiskenaariot tiedekunnittain ja muodostaa näistä yliopiston kokonaisnäkemys.

Hallitus valtuutti rehtorin valmistelemaan normaalikoulun ja sen lukion väistötilahanketta ja hankkimaan tarvittavat lisäselvitykset päätöksenteon tueksi. Hallitus päätti järjestää asiasta erillisen sähköpostikokouksen. Väistötilaratkaisu ei koske Koskelan yksikköä.

Hallitus hyväksyi yliopiston päivitetyn riskienhallintapolitiikan. Kyseessä on linjaus yliopiston riskienhallinnan vastuista, tarkoituksesta ja tavoitteista. Riskienhallintapolitiikka on vuodelta 2016.

Hallitus sai tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportoinnin. Viimeaikaisia tarkastuskohteita ovat olleet rekrytointiprosessi, apurahakäytänteet, liiketoimintaprojektit sekä koulutuksen johtamisjärjestelmä ja päätöksentekoprosessi. Näistä kokonaisuuksista kaksi sai yleisarvosanan toimiva ja kaksi sai yleisarvosanan tyydyttävä. Sisäisen tarkastuksen tehtävä on tukea Oulun yliopiston kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista objektiivisella arviointi- ja varmistustoiminnallaan.

Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi tutkimusasioiden raportoinnin ja kampushankkeen tilanteen.

Viimeksi päivitetty: 16.6.2023