Yliopiston kiinteistöselvityksen teko alkaa

Selvityksessä määritellään pitkän aikavälin kiinteistöstrategia. Taustalla on kiinteistökustannusten nousu.

Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 20.11.2019 valtuuttaa rehtori Jouko Niinimäen aloittamaan selvitystyö yliopiston uuden kiinteistöstrategian pohjaksi. Selvitystyössä määritellään yliopistolle optimaalisin pitkän aikavälin kiinteistöstrategia. Lähtökohtaisesti selvitetään kolmen kehityssuunnan tarjoamia taloudellisia, toiminnallisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia:

  1. Nykyisen rakennuskannan ylläpito ja peruskorjaaminen.
  2. Nykyisen rakennuskannan osittainen purku ja uudisrakentaminen yliopistokampuksilla.
  3. Uudisrakentaminen Oulun kaupungin ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä.

Selvityksen taustalla ovat laskelmat yliopiston kampusten kiinteistökustannuksista tulevina vuosina. Alustavien laskelmien ja tähän mennessä toteutettujen peruskorjausten vuokravaikutusten perusteella suurelta osin 1970-luvulla rakennetun Linnanmaan kampuksen jatkuva peruskorjaustarve tulee nostamaan kiinteistöjen vuokratasoa vielä merkittävästi nykyisestä tasosta. Yliopiston kokonaiskustannuksista kiinteistökustannukset ovat toiseksi suurin kustannuserä henkilöstökulujen jälkeen. Oulun yliopiston toimitilat Linnanmaalla ja Kontinkankaalla ovat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) omistamia.

”Kiinteistöselvitys ja etenkin mahdollisuus yliopiston sijaintipaikan vaihtumiseen ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Tämä on hyvä asia, koska päätös vaikuttaa moniin toimijoihin ja vaatii laajaa yhteistyötä Oulussa. Kiinteistöjen käytön näkökulmasta on tavallista, että joskus on järkevämpää rakentaa uutta kuin korjata vanhaa. Esimerkkinä voi käyttää Oulun yliopistollista sairaalaa, jonka rakennuskanta on saman ikäistä kuin valtaosa yliopiston tiloista ja jota ollaan nyt korvaamassa uudella sairaalalla”, sanoo yliopiston hallituksen puheenjohtaja Risto Murto.

”Mikäli uudisrakentaminen selvityksessä todettaisiin järkevimmäksi vaihtoehdoksi, rakentaminen ja mahdolliset muutot ajoittuisivat jopa 20 vuoden aikavälille”, Murto lisää.

Kiinteistöselvityksen arvioidaan valmistuvan toukokuuhun 2020 mennessä.

Viimeksi päivitetty: 22.9.2021