Yliopiston tiedossa ei ole selvittämättömiä sisäilmaongelmia – Linnanmaan kampuksella työskentely on turvallista

Julkisuuteen viime päivinä esitetty väitteitä, että Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen sisäilmassa olisi ongelmia. Tästä on myös noussut henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa epätietoisuutta ja huolia, onko Linnanmaalla terveellistä työskennellä ja opiskella.

Yliopiston tiedossa ei ole tuoreita ja selvittämättömiä haittailmoituksia kampusten sisäilmasta. Linnanmaan kampuksella ei pääkirjaston ilmastointiremontin jälkeen ole havaittu laajoja tai vakavia sisäilma ongelmia. Linnanmaan ja Kontinkankaan kampusten sisäilmaongelmista tai sisäilmaolosuhteisiin liittyvistä tekijöistä on viimeksi kuluneen vuoden aikana tullut erittäin vähän ilmoituksia kiinteistön omistajalle (SYK) tai Oulun yliopiston työsuojelutoimijoille.

Ilmoituksia saamme pääasiassa palvelupyyntöinä henkilökunnan, opiskelijoiden, työterveyshuollon tai YTHS:n kautta. Kiinteistön omistajalla on hyvin toimiva sisäilmaprosessimalli, jonka avulla ongelmakohteet saadaan nopeasti paikannettua ja tarvittavat toimenpiteet käynnistettyä.

On myös altistusolosuhteita, jotka eivät johdu nykyisestä yliopistokiinteistöstä ja joihin meillä ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Näihin reagoidaan usein hyvin yksilöllisesti. Tiedossamme on, että joillakin voi olla vahva altistushistoria, tai jostain muusta syystä erityisherkkyys, joka johtaa erilaisiin työkykyyn haitallisesti vaikuttaviin oireisiin tarjolla olevissa työtiloissa. Osalle oireilevista on saatu helpotusta huonekohtaisilla sisäilmapuhdistimilla, mutta kaikille niistä ei ole riittävästi apua.

Kampuksilla esiintyviin sisäilman ongelmatapauksiin ja olosuhdeongelmiin liittyen opiskelijat voivat tehdä ilmoituksen palvelupyyntönä verkkolomakkeella.

Yliopiston työsuojelun puolesta

Pertti Hoskio
Työsuojelupäällikkö

Tuula Taskinen
Työsuojeluvaltuutettu, LTK ja BMTK

Jari Ylönen
Työsuojeluvaltuutettu, Linnanmaa

Viimeksi päivitetty: 14.2.2022