Yliopistot eivät hyväksy syrjintää tai rasismia

Uusi lukuvuosi on käynnistynyt yliopistoissa ympäri Suomea.

Monien muiden yhteiskunnan toimijoiden tavoin yliopistot kantavat juuri nyt suurta huolta yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymisestä, rasismista, polarisaatiosta ja tavasta, jolla tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen perustuvaa yhteiskuntaamme haastetaan.

Yliopistot eivät hyväksy syrjintää tai rasismia missään muodossa.

Yliopistot ovat avoimia ja monimuotoisia yhteisöjä ja keskeisiä kansainvälistymisen vetureita koko yhteiskunnassa. Tavoitteemme on olla turvallisia ja tasa-arvoisia ympäristöjä. Olemme sitoutuneet edistämään yhdenvertaisuutta ja inklusiivisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassamme. Pyrimme tunnistamaan ja poistamaan käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Yliopistoissa tutkitaan rasismia, ihmisten välisiä suhteita ja yhteiskunnallisia trendejä monista näkökulmista, ja tämä asiantuntemus on koko yhteiskunnan käytettävissä.

Yliopistot tunnistavat avoimesti, että ne ovat osa rakenteellisen rasismin kokonaisuutta. Tuoreen selvityksen mukaan etnisten vähemmistöjen urakehitys suomalaisissa korkeakouluissa on valtaväestöä heikompaa. Lisäksi etnisiin vähemmistöihin kuuluvat opetus- ja tutkimushenkilöstön jäsenet kokevat syrjintää ja työkulttuurin epäinklusiivisuutta. Yliopistojen täytyy työskennellä entistä päättäväisemmin sen eteen, että eri taustoista tulevat opiskelijat ja henkilöstö kokevat itsensä tervetulleiksi yliopistoyhteisöön ja että Suomeen on helppo tulla ja asettua opiskelemaan ja työskentelemään. Meidän on myös kuunneltava niitä yhteisömme jäseniä, jotka kohtaavat rasismia ja syrjintää, ja huomioitava heidän kokemuksensa. Vihapuheeseen tulee puuttua systemaattisella toiminnalla ja yhteistyöllä. Tehtävää on vielä paljon.

Suhtautumisemme muihin ihmisiin ratkaisee viime kädessä yhteiskunnan kehittymisen suunnan. Yliopistot rakentavat yhdessä muun yhteiskunnan kanssa laajapohjaista sivistystä, joka on avoimen, tasa-arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan perusta.

Lisätietoja:

Unifin puheenjohtaja Jukka Kola, puh 029 450 5050

Unifin va. toiminnanjohtaja Jenni Koistinen, puh 050 5506122

Viimeksi päivitetty: 12.9.2023