Yliopistot tuomitsevat Venäjän sotatoimet Ukrainassa

Suomen yliopistot ilmaisevat tukeaan erityisesti Ukrainan opiskelijoille ja tutkijoille.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ilmaisee tukensa Ukrainalle ja erityisesti sen yliopistoyhteisölle. Oulun yliopisto yhdessä muiden yliopistojen kanssa yhtyy Suomen valtion kantaan ja tuomitsee Venäjän sotatoimet Ukrainassa.

Yliopistomme ovat kansainvälisiä ja monikulttuurisia yhteisöjä. Yliopistot tukevat yhteisöllisyyttä ja tarjoavat kriisiapua opiskelijoilleen ja henkilöstölleen. Yliopistot tiedottavat omille opiskelijoilleen ja henkilöstölleen jokainen omien kanaviensa kautta.

Suomen yliopistoilla on tutkimus- ja koulutus yhteistyötä sekä opiskelijavaihtoa Ukrainan yliopistojen kanssa. Suomen yliopistot selvittävät yhdessä Scholars at Risk (SAR) Finlandin kanssa ukrainalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden sijoittumismahdollisuuksia Suomen yliopistoihin. Suomen yliopistojen omia opiskelijoita tai henkilöstöä ei tietojemme mukaan ole tällä hetkellä Ukrainassa opiskelijavaihdossa tai työmatkoilla.

Lisätietoja:

Unifin puheenjohtaja, rehtori Jukka Kola, Turun yliopisto, p. 029 450 5050
Unifin toiminnanjohtaja Tanja Risikko, p. 040 195 2037

Lue lisää saatavilla olevasta henkisestä tuesta

Viimeksi päivitetty: 28.2.2022