Ylioppilaskunnalle avustus opiskelijoiden hyvinvointia edistävään hankkeeseen

Oulu yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on saanut merkittävän avustuksen opiskelijoiden hyvinvointia edistävään hankkeeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 95 000 euron hankeavustus ulottuu vuoden 2022 loppuun saakka. Hanke on osa ministeriön erityisavustuskokonaisuutta, jolla pyritään edistämään opiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausta erityisesti koronapandemian pitkittyessä.

“Ministeriön myöntämä hankeavustus on ylioppilaskunnalle merkittävä. Voimme nyt aidosti mahdollistaa ja kehittää opiskelijoiden hyvinvointia sekä luoda toimintamalleja, jotka voivat edistää opiskelijoiden hyvinvointia korkeakouluyhteisössä myös koronaviruspandemian jälkeen,” kertoo ylioppilaskunnan pääsihteeri Kauko Keskisärkkä.

Hankkeen päätavoite on käynnistää hyvinvointituutoritoiminta Oulun yliopiston opiskelijoille. Tuutoreita rekrytoidaan kaikista tiedekunnista yhteensä 30-50, ja heidän tehtävänään on esimerkiksi mahdollistaa opiskelijoille harrastustoiminnan kokeilukertoja sekä tarjota vertaisohjausta opintoihin. Hankkeella halutaan tavoittaa opiskelijoita mahdollisimman laajasti, tarjota mahdollisuuksia hyvinvointia tukeviin harrastuksiin ja lievittää yksinäisyyttä.

“Etäopiskelu, vastuu itsenäisestä opiskelusta ja opiskeluyhteisön tuen puuttuminen ovat lisänneet opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä ongelmia korona-aikana. Hankkeella kykenemme luomaan matalan kynnyksen vertaistuutorointia kulttuurisiin ja liikunnallisiin aktiviteetteihin, millä haluamme lisätä opiskelijoiden hyvinvointia,” toteaa ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Olli Joki.

Hankkeen saaman rahoituksen turvin ylioppilaskuntaan palkataan uusi työntekijä koordinoimaan toimintaa. Rekrytointi on jo käynnistetty, ja tehtävään voi hakea 23.2.2021 saakka. Työsuhde on määräaikainen hankkeen ajan eli vuoden 2022 loppuun.

Viimeksi päivitetty: 25.3.2021