Ylipaino muuttaa aivojen pulsaatioita

Korkea painoindeksi (BMI) on uuden tutkimuksen mukaan yhteydessä muutoksiin aivojen fysiologisissa pulsaatioissa, jotka ovat avainasemassa aivojen nestekierron ylläpitämisessä ja niiden puhdistumisessa kuona-aineista.

Aivoissa esiintyy kolmenlaisia pulsaatioita: sydämen sykkeestä johtuvia, hengityssykliin liittyviä sekä verisuonten hitaita vasomotorisia pulsaatioita.

Oulun yliopiston toiminnallisen neurokuvantamisen tutkimusryhmän uusimmassa tutkimuksessa havaittiin, että korkea painoindeksi voimistaa erityisesti hengitykseen liittyviä pulsaatioita aivoissa. Samalla valtimoiden aiheuttamat pulsaatiot aivolisäkkeen ja hypotalamuksen alueella vähenevät ja valtimoiden vasomotoriset aallot kasvavat hieman.

Havainnot viittaavat siihen, että ylipaino voi häiritä aivojen tärkeitä aineenvaihduntaprosesseja ja -tasapainoa.

Tutkimuksessa käytettiin ultranopeaa MREG-kuvantamismenetelmää mittaamaan aivojen aktiivisuutta 115 terveellä aikuisella levossa. Tutkimuksessa huomioitiin sukupuolen, iän ja verenpaineen vaikutukset, joiden tiedetään olevan yhteydessä painoindeksiin, mikä lisäsi löydösten luotettavuutta.

Tulokset osoittavat, että korkea painoindeksi vaikuttaa merkittävästi pulsaatioihin koko aivoissa.

Muutokset pulsaatioissa voivat vaikuttaa haitallisesti aivojen terveyteen. Tutkijoiden mukaan ylipainon vaikutukset aivoihin tulisi jatkossa huomioida entistä tarkemmin sekä tieteellisessä tutkimuksessa että käytännön potilastyössä.

"Ylipaino on monien aivo- ja verisuonisairauksien riskitekijä. Tutkimustulokset auttavat osaltaan ymmärtämään, miten ylipaino vaikuttaa aivojen toimintaan ja siihen liittyviin neurologisiin riskeihin. Nämä havainnot voivat myös auttaa kehittämään uusia diagnostisia työkaluja ja hoitomenetelmiä esimerkiksi muistisairauksiin, joiden taustalla on usein ylipainoa”, väitöskirjatutkija Lauri Raitamaa kertoo.

Tutkimus julkaistiin International Journal of Obesity -lehdessä maaliskuun lopussa: Raitamaa, L., Kautto, J., Tuunanen, J. et al. Association of body-mass index with physiological brain pulsations across adulthood – a fast fMRI study. Int J Obes (2024). https://doi.org/10.1038/s41366-024-01515-5

Tutkimusta ovat rahoittaneet muun muassa Suomen Akatemia, Jane ja Aatos Erkon säätiö sekä Aivosäätiö.

Piirroskuva aivoista osoittaa ylipainon vaikutuksia aivojen pulsaatioihin
Kehon painoindeksin kasvaessa (vaaka-akseli) hengitysperäisten aivopulsaatioiden voimakkuus (pystyakseli) lisääntyy. Punakeltaiset alueet aivoissa ilmaisevat, missä nämä pulsaatiot voimistuvat. Kuva: Lauri Raitamaa

Toiminnallisen neurokuvantamisen tutkimusryhmän (OFNI) englanninkieliset verkkosivut.

Viimeksi päivitetty: 25.4.2024