Ylipaino nuorena voi lisätä aivoinfarktin riskiä naisilla ennen 55 vuoden ikää

Naisilla, joilla on ylipainoa teini-ikäisenä tai nuorena aikuisena, näyttää olevan kohonnut aivoinfarktin riski ennen 55 vuoden ikää, selviää Oulun yliopiston uudesta tutkimuksesta, joka on julkaistu korkeatasoisessa Stroke-tiedelehdessä. Miehillä vastaavaa riskiä ei havaittu.

Tutkimus perustuu yli 50 vuoden aikana kerättyihin terveystietoihin ja sen mukaan naisilla, joilla oli ylipainoa 14 tai 31 vuoden iässä, oli suurempi riski saada aivoinfarkti ennen 55. ikävuotta. Aivoinfarkti syntyy, kun aivoihin verta kuljettava verisuoni tukkeutuu. Tämä on yleisin aivohalvauksen tyyppi ja se muodostaa lähes 90 prosenttia kaikista aivohalvauksista.

Tutkimus osoitti, että ylipaino 14 vuoden iässä lisäsi riskiä myöhemmin elämässä, vaikka henkilö olisi laihtunut 31 ikävuoteen mennessä. Vastaavasti ylipaino 31 vuoden iässä lisäsi riskiä, vaikka henkilö olisi ollut normaalipainoinen 14-vuotiaana. Miehillä ei havaittu vastaavaa riskiä aivoinfarktiin.

"Tuloksemme viittaavat siihen, että ylipainolla voi olla pitkäaikaisia terveysvaikutuksia, vaikka ylimääräinen paino olisi tilapäistä", sanoo väitöskirjatutkija Ursula Mikkola Oulun yliopiston väestöterveyden tutkimusyksiköstä. "Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi kiinnittää huomiota nuorten ylipainoon ja edistää terveellisiä ruokailutottumuksia ja liikuntaa. Keskustelut painosta nuorten kanssa tulisi kuitenkin käydä ilman tuomitsemista ja leimaamista."

Tutkimuksessa tarkasteltiin Pohjois-Suomen syntymäkohortin 1966 osallistujia, joihin kuuluu yli 10 000 henkilöä ja joiden terveyttä on seurattu jo raskausajoilta lähtien. Tutkijat tarkastelivat kehon painoindeksiä (BMI) ja selvittivät, oliko ylipaino tai lihavuus 14 tai 31 vuoden iässä yhteydessä aivohalvauksen riskiin ennen 55. ikävuotta. Noin yhdellä kahdestakymmenestä osallistujasta esiintyi aivoinfarkti, ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA) tai aivoverenvuoto tutkimuksen seuranta-aikana.

Tutkimuksen rajoituksena on, että se on havainnoiva tutkimus, eikä se siten voi osoittaa suoraa syy-seuraussuhdetta ylipainon ja aivoinfarktin välillä. "Nuorena saadut aivoinfarktit ovat harvinaisia, joten jopa pieni määrä tapauksia voi vaikuttaa riskinarvioihin merkittävästi", Mikkola huomauttaa. "Lisäksi BMI mittaa vain pituuden ja painon suhdetta, joten korkea BMI voi olla harhaanjohtava tapa määritellä lihavuus erityisesti lihaksikkailla henkilöillä, joilla voi olla vähän rasvaa painostaan huolimatta."

Tutkimus osoitti, että kaikissa ikäryhmissä aivohalvauksen riski oli pienin henkilöillä, joiden painoindeksi oli normaali. ”Täytyy kuitenkin muistaa, että ylipaino on vain yksi aivohalvauksen riskitekijä muiden joukossa, ja monet muut tekijät vaikuttavat riskiin enemmän kuin aiempi ylipaino”, Mikkola huomauttaa. ”Elämällä terveellisesti eli välttämällä tupakointia ja liiallista alkoholinkäyttöä, pitämällä verenpaine-, kolesteroli- ja verensokeriarvot kurissa ja liikkumalla riittävästi, aivohalvauksen riski on pieni, vaikka aiemmin olisi ollutkin ylipainoinen”, hän lisää.

Tutkimusartikkeli: Mikkola U, Rissanen I, Kivelä M, Rusanen H, Kajantie E, Miettunen J, Paananen M. Overweight in Adolescence and Young Adulthood in Association With Adult Cerebrovascular Disease: The NFBC1966 Study. Stroke. 2024 Jun 6. doi: 10.1161/STROKEAHA.123.045444. Epub ahead of print. PMID: 38841866. https://doi.org/10.1161/strokeaha.123.045444

Viimeksi päivitetty: 25.6.2024