Yrittäjän työkirja hyvään elämään julkaistu

Työterveyslaitoksen ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin yhteistyönä on toteutettu Yrittäjän työkirja hyvään elämään. Se johdattelee pohtimaan hyvään elämään ja yrittäjyyteen kuuluvia asioita ja sitä, miten ne näkyvät arjessa. Työkirja auttaa vahvistamaan voimavaroja ja parantamaan hyvinvointia sekä tarkastelemaan yrityksen toimintaa. 

Yrittäjän työkirja hyvään elämään toimii karttana yrittäjälle. Työkirja on yrittäjän apuna kohti hyvää elämää. Työkirjan teemoissa on huomioitu yrittäjän elämän kokonaisvaltaisuus. Yrityksen menestyksen takana on hyvinvoiva yrittäjä. Työkirja johdattaa mielen hyvinvointiin, työkuormituksen hallintaan, huolenpitämiseen itsestä, oman ajatusmaailman vahvistamiseen ja pohjan luomiseen yrityksen menestymiselle.

Työkirjan tehtävät auttavat hahmottamaan nykytilanteen ja ottamaan konkreettisia askeleita niissä asioissa, jotka lisäävät kokonaisvaltaista hyvinvointia. Työkirjaan voi syventyä yksin, läheisten tai vaikkapa yrittäjäkollegan kanssa. Työkirjaa voivat hyödyntää myös yrittäjien parissa työskentelevät osana yrittäjien kanssa tehtävää hyvinvoinnin matkaa.

Työkirjan taustaTyökirjan sisältö on muodostunut Mikroyrittäjän tuottavuus ja työkyky (Mytty)-hankkeen (2020–2022) yksilö- ja ryhmätapaamisten pohjalta. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on rahoittanut hanketta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.

Hankkeeseen osallistui noin 50 yrittäjää, jotka kertoivat omia kokemuksiaan ja oppejaan hyvinvoinnin kehittämiseksi. Hankkeessa tuettiin yrittäjien itsensä johtamisen taitoja kuten ajankäytön hallintaa, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista, stressinhallintaa ja palautumista. Näiden lisäksi yrittäjää autettiin tunnistamaan oma ydinosaamisensa ja osaamistarpeensa sekä yrityksensä tuottavimmat liiketoiminnot.

Työkirjan ovat näiden kokemusten ja kerätyn asiantuntemuksen pohjalta laatineet Työterveyslaitokselta Heli Hannonen, Kirsi Luokkala, Satu Mänttäri ja Anu Perälä sekä Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskuksen Eeva Leinonen ja Mirja Väänänen. Asiantuntija-apua ja näkemyksiä saatiin myös Mieli ry:n Kirsi Nurmiselta.

Kysy lisää:

Eeva Leinonen

eeva.leinonen@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 16.6.2022