Yritys-yliopistoyhteistyö tuottaa uusia ja rohkeita osaajia

Oulun yliopisto ja Boliden Kokkola tekevät yhteisvoimin töitä sinkin tuotannon päästöjen vähentämiseksi.
Laboratory work in the field of chemistry

Boliden Kokkolan sinkkitehtaalla tehdään hartiavoimin töitä sinkkitehtaan prosessien energiatehokkuuden parantamiseksi ja tuotannon sivutuotteiden hyödyntämiseksi. Avainasemassa tässä on Oulun yliopiston kanssa tehtävä pitkäjänteinen tutkimusyhteistyö.

"Etsimme ratkaisuja yhteisten tutkimusten ja opinnäytetöiden avulla. Teollisuusyhteistyö on opiskelijoille mieluista, kun omaa osaamista pääsee soveltamaan suoraan käytäntöön. Yhteistyö avaa opiskelijoille myös teollisuuden ovia, kun jo valmistumisvaiheessa ollaan molemmin puolin toisille tuttuja", sanoo Oulun yliopiston professori Ulla Lassi.

Diplomityötään Boliden Kokkolassa viimeistelevä Olli Kinnunen on tästä hyvä esimerkki. Kinnunen tutki diplomityössään sinkin elektrolyysin energiatehokkuutta ja jatkaa nyt sulatolla kehitystyötään prosessi-insinöörinä.

"Aloitin Kokkolan elektrolyysiosastolla työntekijänä ja etenin työnjohtajaksi. Nyt diplomityö on viittä vaille valmis ja jatkan prosessi-insinöörin tehtävissä", Kinnunen kertoo.

Oulun yliopisto ja Boliden Kokkola kouluttavat metallinjalostusalalle myös uusia tohtoreita. Tuoreissa väitöstutkimuksissa on kehitetty työkaluja sulfaattipitoisten liuosten termodynaamiseen mallintamiseen sekä uusi prosessi elektrolyysituotannon anodisakan hyödyntämiseen.

"Yliopistoyhteistyön keskiössä on kokeellinen toiminta, jota tarvitsemme prosessiemme jatkuvaan kehittämiseen. Yliopiston laitteistot ja osaaminen täydentävät omaa tutkimuslaboratoriotamme", Salminen toteaa.

Parhaillaan käynnissä olevassa TOCANEM-hankkeessa (Towards Carbon-Neutral Metals) Suomen johtavat yliopistot ja metallinjalostusteollisuuden toimijat kehittävät hiilineutraalia metallintuotantoa. Oulun yliopisto koordinoi hanketta, jossa Boliden Kokkola vastaa osaltaan kehitettävien prosessien pilotoinnista.

Lue lisää Bolidenin verkkosivuilla

Viimeksi päivitetty: 8.9.2023