Yritystankkaamo yhteisöllisyyttä vahvistamaan - Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja Laukaan kunta yhteistyössä

Yhteisöllisyys ja verkostot ovat tärkeä osa yrittäjien muutoskykyä, ja Laukaan kunnassa onkin tunnistettu tarve niiden vahvistamiselle. Yhteistyössä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin kanssa on aloitettu yrittäjien yhteiseksi tilaksi toteutettava Yritystankkaamo-hanke, jonka päätavoitteena on kehittää uudenlainen yritysten, julkisten yrityspalveluiden ja koulutusorganisaatioiden yhteisöllinen toimintamalli, joka tukee pk-yritysten muutoskyvykkyyttä, innovatiivisuutta, TKI-toimintaa, vertaisoppimista sekä yrittäjien henkistä hyvinvointia ja jaksamista. Hanke kestää elokuun loppuun 2025 saakka.
Yritystankkaamon julkisivu

”Yhteisöllisyyden vahvistamista tehdään kunnissa vielä vähän ja on uutta, että kunta ja yrittäjät pyrkivät yhteisöllisyyden kautta rakentamaan kunnan elinvoimaisuutta. Tarvitaan paikkoja ja alustoja, jossa yrittäjät voivat tavata toisiaan ja joissa syntyy yhteistyötä ja uusia ideoita”, kertoo Laukaan kehitysyhtiön toimitusjohtaja Sanna Jylänki.

Jylängin mukaan elinvoimaa ja taloudellista hyötyä on mahdollista luoda pehmeiden arvojen pohjalta. “Kun asioiden hoitamiselle on matala kynnys, syntyy helpommin uutta. Hankkeen kautta pyritäänkin kehittämään ja luomaan edellytyksiä yhteisöllisyyden vahvistumiselle yrittäjien välillä ja koko kunnassa”, hän sanoo.

Hankkeen projektipäällikkö Marko Kämäräinen pohtii, että yrittäjäkentässä on tilausta yhteisölliselle ja vapaalle tilalle, joka on puolueeton paikka kohtaamiselle ja yhteistyölle. ”Tarvitaan paikka, jossa on ihminen ottamassa vastaan ja kysymässä mitä kuuluu. Sitä kautta löytyy apua ja asiantuntijuutta yrittäjää askarruttaviin kysymyksiin. Vertaistuen ja verkostojen rakentuminen on tärkeää, koska yhdessä voidaan löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia. Parhaimmillaan voi syntyä uusia innovaatioita ja liiketoiminta-aloitteita. Yrittäjille on tärkeää huomata, ettei olekaan yksin asioiden kanssa”, Kämäräinen sanoo. Tämä on osa ”Laukaa-heimon” muodostumista, eikä olekaan sattumaa, että Yritystankkaamon projektipäällikön titteliksi valikoitui heimopäällikkö.

Laukaan kunta toteuttaa yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa Kerttu Saalasti Instituutin MicroENTRE® tutkimusryhmän kanssa Yritystankkaamo -yhteishankkeen. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään erilaisia yhteisöllisiä toimintatapoja, järjestetään valmennuksia, työpajoja, virkistystuokioita ja vertaisryhmiä yrityksille ja yrityspalvelutoimijoille sekä kehitetään innovatiivisia vertaisoppimisen tapoja pari- ja ryhmätyöskentelynä. Lisäksi hankkeessa julkaistaan tietoaineistoja sekä yritysten sisäisen yhteisöllisyyden että yritysten ja yrityspalvelutoimijoiden keskeisen yhteisöllisyyden tueksi.

MicroENTRE® tuo hankkeeseen mikroyrittäjyyden ja muutoskyvykkyyden ymmärrystä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden vahvistaminen, yritysten ja yrityspalvelutoimijoiden yhteistyön ja yhteisöllisyyden sekä osaamisen vahvistaminen ja TKI-toiminnan aktivoiminen. Hankkeen tuloksena syntyy yhteisöllisyyden toimintamalli ja digitaalinen verkostoitumisalusta. MicroENTRE®:n puolelta hankkeessa työskentelee väitöskirjatutkija ja muutosvalmentaja Santeri Halonen.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023-31.8.2025, ja sen kokonaiskustannusarvio on 321 377 €. MicroENTRE®n budjetti on 79 645 €. Hankkeen toteuttavat Laukaan kunnan yrityspalvelut ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti. Keski-Suomen liitto on myöntänyt hankkeelle tukea Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

Viimeksi päivitetty: 10.10.2023