Yritysten TKI-toiminnasta tarvitaan lisää tutkimustietoa Pohjois-Pohjanmaalla. Vastausaikaa jatkettu 5.12.22 asti.

Tutkimushankkeen yrityskysely

Miltä yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) näyttää Pohjois-Pohjanmaalla ja eroaako maakunta TKI-profiililtaan tärkeimmistä ”kilpailijoistaan” kuten Pirkanmaasta tai Varsinais-Suomesta?

Kysymys on erittäin ajankohtainen, koska tarvitsemme lisää tutkimustietoa yritysten TKI-toiminnan vaikuttavuudesta – erityisesti alueellisesta näkökulmasta. On mahdollista, että yritysten TKI-panostuksia tullaan tulevaisuudessa käyttämään yhtenä aluekehitysindikaattorina aluekehitysvarojen (esim. EAKR yritystukien) alueellisessa jaossa. Jotta pystymme arvioimaan paremmin TKI-toiminnan käytettävyyttä koko maakunnan aluekehitysindikaattorina, tarvitsemme lisätietoa erityisesti siitä, miten yritysten toimiala, koko, liiketoimintaympäristö ja maantieteellinen sijainti vaikuttavat maakunnan TKI-profiiliin ja siten TKI-toiminnasta saataviin aluehyötyihin.

Pyydämmekin yrityksiä vastaamaan aihetta koskevaan internet-kyselyyn. Kysely on kohdennettu kaikille maakunnassa toimiville yrityksille. Jokaisen yrityksen vastaus on todella tärkeä ja toivommekin vastauksia laaja-alaisesti koko maakunnan alueelta – myös sellaisilta yrityksiltä, joilla ei välttämättä vielä tällä hetkellä ole TKI-toimintaa.

Kysely on auki tiistaihin 29.11. klo 23.59 asti. (vastausaikaa jatkettu maanantaihin 5.12. asti) Vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia, riippuen avoimiin kysymyksiin käytetystä ajasta. Kysely on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamaa ”Alueellisten TKI-investointien kohdentuminen ja vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla” -tutkimushanketta, joka toteutetaan Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä vuosina 2022-2023. Kyselyn vastaukset julkaistaan hankkeen loppuraportissa syksyllä 2023 ja niistä tiedotetaan alueen yrityksiä eri viestintäkanavilla.

Pääset kyselyyn tästä linkistä:

https://link.webropol.com/s/ALTKI

Suuret kiitokset ajastanne!

Ystävällisin terveisin,

Tutkijatohtori Fredriika Jakola (fredriika.jakola@oulu.fi)

Yliopistotutkija Kaj Zimmerbauer

Tutkimusavustaja Eevi Halinen

Aluekehitys ja aluepolitiikan tutkimusryhmä

Viimeksi päivitetty: 29.11.2022