Yritysten vastuullisuuden kehittämiseksi julkaistu opas

Yrittäjille on valmistunut ”Vastuullisuudesta kilpailuetua – Opas pienyritykselle vastuullisuussuunnitelman laatimiseen”, joka tarjoaa käytännöllisiä lähestymistapoja siihen, miten mikro- ja pienyritykset voivat arvioida omaa vastuullisuustilannettaan ja aloittaa vastuullisuusviestinnän. Opas toteutettiin ViVa - Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä -hankkeessa.
puu alhaalta päin kuvattuva

Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin mikroyritysten yritysvastuullisuusosaamisen valmennusta, jolla parannetaan yrittäjien kykyä vastata tulevaisuudessa toimintaympäristön muutoksiin sekä asiakkaiden vaatimuksiin. Tavoitteena oli saada vastuullisuus osaksi mikroyritysten suunnitelmallista kehittämistyötä ja vastuullisuudesta viestimistä. ViVa-hankkeen koulutukset olivat nopeaa ja käytännönläheistä valmennusta mikroyritysten vastuullisuusosaamisen lisäämiseksi ja sen hyödyntämiseksi yrityksen toiminnassa.

Vastuullisuusoppaan avulla yritys voi laatia konkreettisen ViVa Road Map -kehittämissuunnitelman ja kääntää vastuullisuudesta viestimisen aidoksi kilpailueduksi. Opas sisältää mikroyrittäjän vastuullisuusvalmennuksessa käytettyjä materiaaleja ja työkaluja, jotka perehdyttävät vastuullisuuden eri osa-alueisiin, kuten taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuullisuuteen. Opasta voidaan hyödyntää myös yritysneuvojien työkaluna alkavien yritysten sparrailussa huomioimaan vastuullisuusasiat liiketoiminnassaan.

VIVa-hankkeen kotisivujen materiaalipankkiin on koottu hankkeen aikana hyväksi havaittuja julkisia ja hankkeen itse tuottamia materiaaleja. Materiaaleihin on sisällytetty tekstejä, oppaita, videoita ja podcasteja. Materiaaleista saa ymmärrystä vastuullisuuden osa-alueista ja se tarjoaa tiiviin tietopaketin erityisesti mikro- ja pienyrittäjien vastuullisuustoimia aloitettaessa.

Voit ladata sähköisen vastuullisuusoppaan työpohjineen täältä.

Viimeksi päivitetty: 26.11.2023