2-hydroksi-isokapronihapon antimikrobiteho ja soveltuvuus juurikanavainfektioiden hoitoon

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Biomedicum Helsinki I, Luentosali 3, Haartmaninkatu 8, Helsinki

Väitöksen aihe

2-hydroksi-isokapronihapon antimikrobiteho ja soveltuvuus juurikanavainfektioiden hoitoon

Väittelijä

Hammaslääketieteen lisensiaatti, kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri Marjut Sakko

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, suun terveyden tutkimusyksikkö

Oppiaine

Mikrobiologia ja juurenhoito-oppi

Vastaväittäjä

Dosentti Mataleena Parikka, Tampereen yliopisto

Kustos

Dosentti Riina Richardson, Manchesterin yliopisto, Englanti

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusi potentiaalinen aine paikallisten infektioiden hoitoon

Mikrobien vastustuskyky nykyisin käytössä oleville antimikrobiaineille on merkittävä lääketieteellinen ongelma. Uusia paikallisia antimikrobiaineita tarvitaan pinnallisten infektioiden hoitoon, jotta antibioottien ja muiden systeemisten antimikrobiaineiden käyttöä voidaan kohdentaa tarkemmin vain syvien infektioiden hoitoon.

Väitöstyössä tutkittiin uuden antimikrobiaineen vaikutusta ihmiselle erilaisia infektiosairauksia aiheuttavien mikrobien kasvuun sekä sen soveltuvuutta hampaiden juurikanavainfektioiden hoitoon. Niiden hoitoon tarvitaan uusia paikallisia antimikrobiaineita, joilla on pitkäaikainen vaikutus.

Lactobacillus-bakteerit tuottavat proteiiniaineenvaihdunnan sivutuotteena 2-hydroksi-isokapronihappoa eli HICAa, jonka antimikrobivaikutuksesta on alustavaa näyttöä. Sen käsittelyyn tarvittavia entsyymejä tunnetaan vain muutamilla muilla mikrobilajeilla. HICA on hyvin siedetty aine ja se lieventää tulehdusreaktiota. Sen antimikrobikirjoa ei ole aiemmin selvitetty.

Tässä tutkimuksessa HICA tappoi laajasti erityyppisiä bakteeri-, hiiva- ja rihmasienilajeja pienerälaimennusmenetelmällä tehdyissä kokeissa. Hammasluun eli dentiinin vaikutus HICAn antimikrobitehoon oli vähäinen. Potilailta poistettujen hampaiden juurikanavissa HICAn pitkäaikainen vaikutus bakteereita vastaan oli parempi kuin nykyisin käytössä olevien lääkeaineiden. Näiden tulosten perusteella HICA voisi soveltua paikallisten infektioiden ja hampaiden juurikanavainfektioiden hoitoon, mutta sen hoitovaikutusta olisi syytä arvioida seuraavaksi kliinisissä kokeissa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024