2-oksoglutaraatista riippuvaisten entsyymien rooli syövän epigeneettisessä säätelyssä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Leena Palotie Auditorio (101A), Aapistie 5 A

Väitöksen aihe

2-oksoglutaraatista riippuvaisten entsyymien rooli syövän epigeneettisessä säätelyssä

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Tuomas Laukka

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Biokemia ja molekyylilääketiede

Oppiaine

Biokemia ja molekyylilääketiede

Vastaväittäjä

Tohtori Sakari Vanharanta, University of Cambridge, United Kingdom

Kustos

Professori Peppi Karppinen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Solujen epigeneettisen säätelyn virheet syövän kasvun taustalla

Epigenetiikka käsittää useita mekanismeja, jotka vaikuttavat geenien ilmentymiseen muuttamatta itse DNA:n emäsjärjestystä. Epigeneettisiä muutoksia ovat muun muassa DNA:n ja histonien metylaatiot. Häiriintyneitä DNA:n ja histonien metylaatiotasoja on havaittu useissa eri syövissä ja näiden muutosten on osaltaan arveltu vaikuttavan syöpien kehittymiseen.

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin tiettyjen DNA:n ja histonien metylaatioon vaikuttavien entsyymien, kuten TET-entsyymien ja histonidemetylaasien, toimintaa syöpäsoluissa. Tutkimuksessa havaittiin, että useissa syövissä syöpäsoluihin kertyvät karsinogeeniset 2-oksoglutaraattianalogit, kuten fumaraatti, sukkinaatti ja R-2-hydroksiglutaraatti, voivat estää näiden entsyymien toimintaa ja lisätä DNA:n ja histonien metylaatiota syövissä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin mekanismeja, joiden vuoksi akuutissa myelooisessa leukemiassa esiintyvät TET2-mutantit eivät toimi normaalisti.

Kasvainkudoksissa happipitoisuudet ovat usein matalia nopean kasvun ja puutteellisen verisuonituksen vuoksi. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että syöpäsolujen kasvua estävä histonidemetylaasi KDM6A ei kykene toimimaan vähähappisissa olosuhteissa johtaen lisääntyneisiin histonimetylaatiotasoihin syöpäsoluissa. Näiden muuntuneiden histonimetylaatiotasojen osoitettiin estävän solujen erilaistumista, mikä osaltaan selittää syöpäsolujen lisääntynyttä aggressiivisuutta ja invasiivisuutta.

Tämä tutkimus paljasti uusia mekanismeja useista syövistä löytyneiden muuntuneiden DNA:n ja histonien metylaatiotasojen taustalla. Häiriintynyt DNA:n ja histonien metylaatio on aiemmin yhdistetty syöpien etenemiseen, erityisesti solujen erilaistumisen häiriintymisen kannalta. Tässä tutkimuksessa yhdistettiin TET-entsyymien ja histonidemetylaasien toiminnan estyminen häiriintyneeseen DNA:n ja histonien metylaatioon, joka voi johtaa virheisiin solujen erilaistumisessa ja lopulta lisääntyneeseen syöpien aggressiivisuuteen ja invasiivisuuteen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024