360°-ohjausympäristön vaikutus sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimukseen tulevien potilaiden ahdistukseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali F202 (Aapistie 5 B)

Väitöksen aihe

360°-ohjausympäristön vaikutus sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimukseen tulevien potilaiden ahdistukseen

Väittelijä

Terveystieteiden maisteri Karoliina Paalimäki-Paakki

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotiede ja terveyshallintotiede

Oppiaine

Hoitotiede

Vastaväittäjä

Professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto

Kustos

Professori Maria Kääriäinen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Virtuaalinen vierailu röntgenosastolla vähentää röntgentutkimukseen tulevien potilaiden ahdistusta

Terveystieteiden maisteri Karoliina Paalimäki-Paakin väitöskirjatutkimuksen mukaan virtuaalinen vierailu kuvantamisympäristössä vähentää sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimukseen tulevien potilaiden ahdistusta sekä lisää tietoa, turvallisuuden ja suoriutumisen tunteita. Väitöskirjatyössä kehitettyä 360°-ohjausympäristöä voidaan hyödyntää ohjauksen apuvälineenä kuvantamistutkimukseen tulevilla potilailla.

Ahdistus sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimuksessa (TT) voi heikentää potilasturvallisuutta, potilaan kuvantamiskokemuksen laatua, kuvanlaatua sekä lisätä potilaan säteilyannosta.

Tutkimuksessa kehitettiin interventio 360°-ohjausympäristön vaikuttavuuden arvioimiseksi sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimukseen tuleville potilaille. 360°-ohjausympäristö on verkossa toimiva tilakokonaisuus, jossa käyttäjä voi liikkua kuvaan tarttumalla ja sitä kääntämällä. Ympäristöä voidaan käyttää millä tahansa älylaitteella, jossa on verkkoyhteys ilman erityisiä sovelluksia. Video 360°-ohjausympäristöstä löytyy osoitteesta https://youtu.be/d2XzFj8Uy_U .

Paalimäki-Paakki selvitti väitöskirjatyönsä ensimmäisessä vaiheessa, minkälaisia digitaalisia ohjausympäristöjä pitkäaikaissairaiden potilaiden hoitopolulla on kansainvälisesti käytetty ja mikä niiden vaikuttavuus on. Katsauksen mukaan pitkäaikaissairaille kehitetyt digitaaliset ohjausympäristöt ovat tehokkaampia tai yhtä tehokkaita kuin tavanomaiset ohjausmenetelmät, kuten suullinen ohjaus.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa kehitettiin 360°-ohjausympäristö ja selvitettiin haastattelemalla potilaiden ja röntgentutkimusten ammattilaisten kokemuksia siitä. Potilaat kokivat 360°-ohjausympäristön vähentävän heidän pelkojaan sekä lisäävän tietoa, turvallisuuden ja suoriutumisen tunteita. Ammattilaisten mukaan 360°-ohjausympäristö voisi sujuvoittaa tietokonetomografiatutkimuksen kulkua ja vähentää etenkin ensimmäistä kertaa tutkimukseen tulevien potilaiden jännitystä.

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimukseen tulevat potilaat arvottiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä sai nykykäytännön mukaisen tutkimukseen liittyvän ohjauksen kirjeen ja röntgenosastolla annettavan suullisen ohjauksen muodossa. Toinen ryhmä sai näiden lisäksi linkin 360°-ohjausympäristöön noin kolme viikkoa ennen tutkimukseen tuloa.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä 360°-ohjausympäristöjä esimerkiksi eri potilasryhmille, eri yksiköihin sairaalassa sekä sovellettavaksi ammattilaisten ja opiskelijoiden perehdytykseen.
Viimeksi päivitetty: 1.3.2023