Adaptiivisia menetelmiä autonomiseen ympäristön mallinnukseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Tellus Stage

Väitöksen aihe

Adaptiivisia menetelmiä autonomiseen ympäristön mallinnukseen

Väittelijä

DI Anssi Kemppainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Tietotekniikka

Oppiaine

Tietotekniikka / Computer science and engineering

Vastaväittäjä

Professori Wolfram Burgard, Albert Ludwig University of Freiburg

Kustos

Professori Juha Röning, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uusia mentelmiä robottien hyödyntämiseksi ympäristön kartoituksessa

Autonomialla viitataan järjestelmän kykyyn tehdä itsenäisiä päätöksiä ilman muiden järjestelmien tai ihmisen vaikutusta. Ympäristön mallinnuksessa itsenäiset järjestelmät pystyvät päivittämään niiden hetkellistä tietoa ympäristöstä ja tekemään ohjausvalintoja pohjautuen uusimpaan tietoon. Tässä väitöskirjassa on kehitetty uusia menetelmiä, joilla parannetaan robottien kykyä muodostaa tarkkoja ympäristön malleja, mitata itsenäisesti mallinnuksen hyvyyttä, sekä suorittaa mallinnuksen kannalta edullisia ohjausvalintoja. Väitöskirjan tulokset auttavat kehittämään kustannustehokkaita tapoja muodostaa maasto-, vesistö- ja sisätilakarttoja.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024