Adenosiini A2A reseptorin interaktio solunsisäisten proteiinien kalmoduliini ja alfa-aktiniini 1 kanssa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan luentosali A101, Aapistie 7A

Väitöksen aihe

Adenosiini A2A reseptorin interaktio solunsisäisten proteiinien kalmoduliini ja alfa-aktiniini 1 kanssa

Väittelijä

Filosofian maisteri Henni Piirainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, biokemia

Oppiaine

Biokemia

Vastaväittäjä

Professori Kari Keinänen, Helsingin yliopisto

Kustos

Dosentti Veli-Pekka Jaakola, Novartis Institutes for BioMedical Research, Basel, Sveitsi

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kalsium säätelee adenosiinireseptorin ankkuroitumista solun tukirankaan

Väitöstyössä tutkittiin ihmisen adenosiinireseptorin A2A-alatyypin sitoutumista solun tukirangan α-aktiniini 1 -proteiiniin biofysikaalisin ja rakennebiologisin menetelmin. Adenosiinireseptorin osoitettiin sitoutuvan α-aktiniiniin kalsiumista riippumattomasti. Kalmoduliini-proteiinin havaittiin syrjäyttävän α-aktiniinin adenosiinireseptorista kalsiumpitoisuuden noustessa. Tutkimuksen pohjalta esitetään, että solunsisäinen kalsiumpitoisuus määrittää sen, ankkuroituuko adenosiinireseptori solun tukirankaan α-aktiniinin välityksellä vai vuorovaikuttaako se kalmoduliinin kanssa. Tämä aiemmin tuntematon mekanismi saattaa säädellä adenosiinireseptorin ottoa solun sisälle ja näin ollen vaikuttaa solun pinnalla esiintyvien adenosiinireseptorien määrään.

Solun pinnan A2A-alatyypin adenosiinireseptorien aktivoituminen laajentaa aorttaa ja sepelvaltimoita, estää verihiutaleiden kasautumista ja lievittää tulehdusta. A2A-alatyypin adenosiinireseptorit ovat myös merkittävässä osassa hermosoluja rappeuttavissa sairauksissa, kuten Alzheimerin, Parkinsonin ja Huntingtonin taudeissa. Lukuisten terapeuttisten mahdollisuuksiensa vuoksi A2A-alatyypin adenosiinireseptori on merkittävä lääkekehityksen kohdemolekyyli. Tämän väitöstutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään paremmin A2A-alatyypin adenosiinireseptorin solunsisäisiä vuorovaikutuksia ja avaavat monia mielenkiintoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024