Aivojen fysiologisten hengityspulsaatioiden voimistunut toiminta paikallisalkuisessa epilepsiassa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 7. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/66738570551

Väitöksen aihe

Aivojen fysiologisten hengityspulsaatioiden voimistunut toiminta paikallisalkuisessa epilepsiassa

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti, diplomi-insinööri Janne Kananen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö, Oulu Functional NeuroImaging (OFNI)

Oppiaine

Radiologia ja neurologia

Vastaväittäjä

Professori Risto Kauppinen, Bristolin yliopisto

Kustos

Professori Vesa Kiviniemi, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Aivojen fysiologisten hengityspulsaatioiden voimistunut toiminta paikallisalkuisessa epilepsiassa

Epilepsiat ovat yksi yleisimmistä neurologisista sairauksista maailmanlaajuisesti. Vaikka suurimmalla osalla potilaista saavutetaan kohtauksettomuus, vaikea epilepsia aiheuttaa asianmukaisesta lääkehoidosta huolimatta potilaalle merkittävää elämänlaadun alentumista ja kohonneen riskin ennenaikaiselle kuolemalle verrattuna muuhun väestöön. Kliinisessä diagnostiikassa aivojen epileptisen toiminnan ennalta-arvaamattomuus ja kohtauksellisuus useiden tunnettujen ja tuntemattomien syiden vuoksi voi vaikeuttaa epileptisen toiminnan paikallistamista aivokudoksessa.

Tässä väitöstyössä tutkittiin aivojen hengityspulsaatioiden muutoksia paikallisalkuista epilepsiaa sairastavien potilaiden ja terveiden verrokkien välillä toiminnallisella magneettikuvantamisella. Toiminnallisella magneettikuvantamisella mitataan aivojen aineenvaihdunnassa tapahtuvia muutoksia. Aiemmin toiminnallisen magneettikuvantamisen rajoitteena on ollut heikko ajallinen tarkkuus. Uudella toiminnallisella neurokuvantamismenetelmällä voidaan tutkia, ovatko tasapainoa ylläpitävät aivojen pulsaatiot häiriintyneet paikallis-alkuisessa epilepsiassa.

Väitöstyössä kehitettiin uusi analyysimenetelmä, jolla on mahdollista tutkia epilepsiaa sairastavien potilaiden aivojen toimintaa, ja joka tarjoaa uuden hypoteettisen mekanismin epilepsian taustalla. Lisäksi havaitsimme pulsaatioiden muuttumisen paikallisesti yksilöllisellä tasolla luoden uuden mahdollisuuden diagnostiseksi testiksi tulevaisuudessa.

Aivojen fysiologian parempi ymmärtäminen tarjoaa tärkeää tietoa paikallisalkuisessa epilepsiassa tapahtuvista muutoksista. Saadut tulokset voidaan selittää aivojen muuttuneella veden pulsaatiohäiriöllä, joka vaikuttaa aivokudoksessa vastavuoroisesti kaliumkanaviin ja siten sähköisen toiminnan tasapainoon. Tämä voisi mahdollisesti selittää vaikean epilepsian puutteellista hoitovastetta.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024