Aivojen sähköinen aktiivisuus syvän anestesian aikana, erityisesti EEG:n purske-vaimentumatasolla

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 1

Väitöksen aihe

Aivojen sähköinen aktiivisuus syvän anestesian aikana, erityisesti EEG:n purske-vaimentumatasolla

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Eila Sonkajärvi

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, anestesiologia

Oppiaine

Anestesiologia

Vastaväittäjä

Professori emerita Leena Lindgren, -

Kustos

Professori Seppo Alahuhta, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Aivojen sähköinen toiminta syvän anestesian aikana

Väitöskirjatyössä käytettiin kattavaa aivosähkökäyrän (elektroenkefalografia, EEG) rekisteröintiä kahden anestesia-aineen, sevofluraanin ja propofolin vaikutuksia syvän anestesian aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että omasta kehosta tuleviin tuntoärsykkeisiin liittyvä tieto saavutti aivokuoren myös syvän anestesian aikana. Hermoimpulssien jatkokäsittely aivokuorella oli kuitenkin tuolloin estynyt. Propofoli-anesteetin aikaansaama aivosähkökäyrän hidasaaltotoiminta oli samanaikaista koko aivokuoren alueella, sen sijaan unisukkulat ja terävät aallot paikantuivat tunto- ja liikeaivokuorelle. Aivojen sähköinen aktiviteetti lisääntyi sevofluraania käytettäessä etenkin aivojen otsalohkon keskialueilla erityisesti, kun aiheutettiin syvä ja nopea hengitys.

Syvässä anestesiassa aivosähkökäyrään ilmaantuu purske-vaimentumatoimintaa, suuriamplitudista pursketoiminnan ja vaimentuneen taustatoiminnan vaihtelua. Kaikkien anestesian syvyyttä mittaavien valvontalaitteiden toiminta perustuu osaltaan EEG:n purske-vaimentuman tunnistamiseen. Tämän ilmiön tarkempi tunteminen on tärkeää anestesiamekanismien ymmärtämiseksi. Tutkimuksen päämääränä olikin kattavamman käsityksen saaminen hermoston toiminnasta syvän anestesian aikana.

Väitöskirjatyössä havaittiin myös kokeellisessa epilepsiamallissa samanaikaisen magneettikuvantamisen (fMRI) ja EEG-rekisteröinnin yhteydessä syvän anestesian aikana, että aivoverenkierto lisääntyi paikallisesti jo ennen epileptisen toiminnan ilmaantumista EEG:hen. Kliinisesti tällä on merkitystä paikallisalkuisen epileptisen toiminnan kartoittamisessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024