Aivot ja sepsis

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali 3, Oulun yliopistollinen sairaala

Väitöksen aihe

Aivot ja sepsis

Väittelijä

LL, erikoislääkäri Kristo Erikson

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kirurgian-, anestesiologian ja tehohoiton tutkimusyksikkö

Oppiaine

Tehohoito

Vastaväittäjä

Dosentti Tarja Randell, Helsingin yliopistollinen sairaala

Kustos

Professori Tero Ala-Kokko, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Aivot ja sepsis

Delirium eli sekavuusoireyhtymä on yleisin neuropsykiatrinen ongelma tehohoidossa ja sepsiksen yhteydessä tapahtuvan aivojen toimintahäiriön tärkein ilmentymä. Keskushermosto on sekä elimistön immuunireaktion välittäjä että patologisten prosessien kohde. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää sepsiksen aiheuttamia muutoksia aivoissa.

Aivot ja sepsis väitöstutkimuksessa todettiin silmän verkkokalvon verisuonikuvauksessa valtimon täyttymisajan toimivan kajoamattomana menetelmänä aivojen verenkierron arvioinnissa. Sepsispotilailla löytyi verkkokalvolta yllättävän paljon poikkeavia muutoksia kuten verenvuotoja ja valtimoiden pullistumia.

Toisessa osatyössä määritettiin sepsispotilaiden verestä useita aivojen toimintaa kuvaavia merkkiaineita. Näistä veren S-100β proteiinipitoisuus oli korkeampi niillä potilailla, joilla ilmeni sekavuusoireyhtymä. Veren S-100β proteiinipitoisuutta voidaan käyttää sepsispotilaiden deliriumin toteamisessa.

Kolmannessa osatyössä tutkittiin sepsiksen vuoksi menehtyineiden potilaiden ruumiinavauksen yhteydessä otettuja aivokudosnäytteitä. Immunohistokemiallisilla värjäyksillä selvitettiin ns. tiiviiden liitosten (okkludiini, ZO-1 ja klaudiini) esiintymistä verisuonten sisäkalvoissa. Tiiviit liitokset ovat solujen välisiä liitoksia, jotka muodostavat veri-aivoesteen sulkien soluvälitilan estäen nesteiden ja muiden aineiden vuotamisen verisuonistosta aivokudokseen. Tutkimuksessa todettiin tiiviiden liitosten okkludiinin puuttuminen sepsikseen kuolleiden potilaiden verisuonten sisäkalvosta potilailla joilla oli elinaikana ollut vaikeampi elimistön yleistynyt tulehdusvaste ja sepsikseen liittyvä useampia elintoimintahäiriöitä. Veri-aivoesteen vaurio voi olla keskeinen aivojen toimintahäiriöön johtava mekanismi sepsiksessä.

Neljännessä osatyössä seurattiin hyperaktiivisesta sekavuusoireyhtymästä kärsivien potilaiden yöaikaista aivosähkötoimintaa. Aivojen hidasaaltotoiminta oli häiriintynyt kahdella kolmasosalla potilaista. Yöunen laatu ja syvyys olivat myös kliinisen arvion mukaan huonoja, mutta hidasaaltotoiminnan mittaamien antoi tarkemman arvion aivojen riittävän unen laadusta. Yönaikainen aivofilmin hidasaaltotoiminnan arvio ns. C-Trend®-indeksillä tarjoaakin objektiivisen lähestymistavan sekavuusoireyhtymää sairastavien potilaiden yön aikaisen unen arviointiin, jolloin yksilöllinen lääkkeiden annostelu unen parantamiseksi on mahdollista. Se on tärkeää, koska normaalin yöunen tukeminen voi ehkäistä sekavuusoireyhtymän kehittymistä.

Viimeksi päivitetty: 1.3.2023