Aivotoiminnan ajallisen kytkeytymisen tutkiminen nopealla toiminnallisella magneettikuvauksella

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 7. Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/65494442823?pwd=SEVpclRiTGp0My9ZVGxRbCt0M01Ddz09

Väitöksen aihe

Aivotoiminnan ajallisen kytkeytymisen tutkiminen nopealla toiminnallisella magneettikuvauksella

Väittelijä

Diplomi-insinööri (DI) Ville Raatikainen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö

Oppiaine

Lääketiede, Radiologia

Vastaväittäjä

Associate professori Iiro Jääskeläinen, Aalto yliopisto

Kustos

Professori Vesa Kiviniemi, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Aivotoiminnan ajallisen kytkeytymisen tutkiminen nopealla toiminnallisella magneettikuvauksella

Väitöstyössä tutkittiin ihmisaivojen lepotilatoiminnan ajallisia vaihteluita nopealla toiminnallisella magneettikuvauksella. Toiminnallisessa magneettikuvauksessa mitataan aivojen eri osissa tapahtuvia veren happipitoisuuden muutoksia. Kuvauksesta saatua tietoa käytetään aivojen hermoverkkojen toiminnan arvioimiseen. Toiminnallisen magneettikuvauksen rajoitteena aivotoiminnan ajallisen kytkeytymisen tarkassa arvioimisessa on kuitenkin ollut sen suhteellisen heikko ajallinen tarkkuus, keskimäärin yksi kuva 2-3 sekunnin välein.

Tässä väitöstyössä käytetty toiminnallisen magneettikuvauksen tekniikka mahdollistaa 20-30 kertaa paremman ajallisen tarkkuuden verrattuna perinteiseen toiminnallisen magneettikuvauksen tekniikkaan. Nopea toiminnallinen magneettikuvaus mahdollistaa uusien analyysimenetelmien kehittämisen.

Väitöstyössä kehitettiin uusi analyysimenetelmä, joka mahdollistaa aivotoiminnan ajallisen kytkeytymisen arvioimisen tarkasti. Menetelmän avulla voidaan tutkia informaation kulkusuuntaa ja ajallisia vaihteluita eri aivoalueiden välillä.

Ajallisen analyysimenetelmän avulla löysimme uusia mekanismeja aivotoiminnan hitaiden vaihteluiden ajallisessa välittymisessä aivoalueiden välillä. Havaitsimme lisäksi, että aivotoiminnan ajallinen kytkeytyminen on poikkeava autismin kirjon oireyhtymässä ja tyypin 1 narkolepsiassa verrattuna terveisiin koehenkilöihin.

Aivojen ajallisen kytkeytymisen parempi ymmärrys tarjoaa uutta tärkeää tietoa ihmisaivojen fysiologiasta, mikä voi puolestaan auttaa löytämään tehokkaita biomarkkereita joidenkin patologisten tilojen tunnistamiselle tulevaisuudessa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024