Aivoverenvuotopotilaiden komplikaatiot

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Etäyhteys: https://oulu.zoom.us/j/67251993802

Väitöksen aihe

Aivoverenvuotopotilaiden komplikaatiot

Väittelijä

Neurokirurgian erikoislääkäri Cheng Qian

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen neurotieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Neurokirurgia

Vastaväittäjä

Professori Jaakko Rinne, Turun yliopistollinen keskussairaala

Kustos

Dosentti Sami Tetri, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Aivoverenvuotopotilaan korkea CRP-arvo sairaalaan tullessa voi olla merkki huonontuneesta ennusteesta

Spontaani aivoverenvuoto (ICH) on vakava akuutti sairaus, johon nykyaikaisesta lääketieteellisestä hoidosta huolimatta liittyy korkea sairastuvuus ja kuolleisuus. ICH:n jälkeiset komplikaatiot kuten infektiot, kouristukset ja laskimotromboosit huonontavat potilaiden ennustetta.

LL Cheng Qian tutki väitöskirjassaan ICH:n komplikaatioiden esiintyvyyttä ja niiden hoitoa. Retrospektiivinen, 961 potilasta kattava populaatiopohjainen tutkimus osoitti, että potilaan korkea CRP-arvo sairaalaan tullessa korreloi huonontuneen ennusteen kanssa. Vaikutus oli selvä, vaikka myöhemmässä vaiheessa kehittyneet infektiot poissuljettiin. Potilailla, jotka eivät saa keuhkokuumetta, tulovaiheen korkea CRP voi olla merkki vaikeasta aivovauriosta.

Tarkastelun kohteena oli lisäksi ICH-potilaiden kouristusten esiintyvyys ja ajankohta aivoverenvuodon jälkeen. Epileptisten kohtausten riskiä lisääviä tekijöitä olivat nuori ikä, matala tajunnantaso ja ICH:n subkortikaalinen sijainti. Leikkaushoito lisäsi riskiä saada epileptisiä kouristuskohtauksia myöhemmässä vaiheessa (>2 vk vuodosta).

Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian esiintyvyyttä sekä niitä ennalta ehkäisevien lääkehoitojen komplikaatioita tutkittiin spontaani ICH -potilailla prospektiivisessa, satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa. Nykyaikaisten laskimotukoksia ehkäisevien lääkehoitojen ansiosta syvät laskimotukokset ja keuhkoemboliat olivat hyvin harvinaisia ICH:n jälkeen. Aikainen (1 vrk vuodosta) enoksapariini-hoidon aloitus (20 mg x 2/päivä) ei näyttänyt lisäävän vuotojen laajenemista tai uusintavuotoja. Enoksapariini-hoidon myöhäinen (3 vrk vuodosta) aloitus ei altistanut lisääntyneelle tukosriskeille.

Väitöskirja
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024