Äkillisesti sairastuneen lapsipotilaan elektrolyyttihäiriöt ja nestehoito

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Lasten ja nuorten klinikan luentosali, Oulun yliopistollinen sairaala

Väitöksen aihe

Äkillisesti sairastuneen lapsipotilaan elektrolyyttihäiriöt ja nestehoito

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Saara Lehtiranta

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Lasten- ja nuortenklinikka

Oppiaine

Lastentaudit

Vastaväittäjä

Professori Jarmo Jääskeläinen, Itä-Suomen yliopisto

Kustos

Professori Terhi Tapiainen, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Lapsipotilaan nestehoito


Lapsipotilaan hoidossa on keskeistä turvata lapsen riittävä nesteen ja suolojen saanti. Mikäli lapsipotilas ei pysty sairautensa vuoksi ottamaan riittävää nestemäärää suun kautta, aloitetaan suonensisäinen nestehoito. Viime vuosina lasten suonensisäisessä nestehoidossa on alettu suosimaan uudenlaisia valmisnesteitä, joiden käytöstä lapsipotilailla on kuitenkin ollut vain rajallisesti tutkittua tietoa.

Satunnaistetussa 614 lapsen nestehoitotutkimuksessa havaitsimme, että uuden, plasmankaltaisen valmisnesteen käyttöön liittyi riski veren kalium-vajeeseen. Plasmankaltaista valmisnestettä saaneilla potilailla esiintyi myös hieman enemmän poikkeavan korkeita natrium-arvoja.

Väitöstutkimukseen kuuluneessa laajassa rekisteritutkimuksessa veren suola-arvojen selvät poikkeavuudet yhdistyivät lapsilla lisääntyneeseen kuolleisuuteen. Lieviin suola-arvojen häiriöihin ei liittynyt lisääntynyttä kuolleisuutta.

Saatujen tutkimustulosten avulla äkillisesti sairastuneiden lasten suonensisäistä nestehoitoa voidaan kehittää turvallisemmaksi
Viimeksi päivitetty: 25.4.2023