Aktiivihiilen valmistus uusiutuvista raaka-aineista: Hiilestys, aktivointi ja käyttö

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, sali Ulappa, Talonpojankatu 2B, Kokkola

Väitöksen aihe

Aktiivihiilen valmistus uusiutuvista raaka-aineista: Hiilestys, aktivointi ja käyttö

Väittelijä

Master of Science (Eng.) Davide Bergna

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Kestävän kemian tutkimusyksikkö

Oppiaine

Soveltava kemia

Vastaväittäjä

Associate Professor Yohannes Kiros, KTH, Ruotsi

Toinen vastaväittäjä

-

Kustos

Professori Ulla Lassi, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Uutta tietoa aktiivihiilen valmistuksesta hyödyntäen kotimaisia raaka-aineita

Väitöskirja käsittelee teknistä laatua olevan aktiivihiilen valmistusta biomassasta. Väitöstutkimuksessa on tutkittu aktiivihiilen valmistusta biomassan hitaan termisen prosessoinnin kautta sekä hiilen fysikaalista ja kemiallista aktivointia.

Teknistä laatua oleville aktiivihiilille on yhä enenevässä määrin käyttökohteita. Aktiivihiili on jo nyt käytetyin kemikaali veden ja kaasun puhdistuksessa. Aktiivihiiltä ei Suomessa valmisteta ja sen käyttö on tuonnin varassa.

Kotimaisesta raaka-aineesta valmistettava hiili voisikin korvata kookospähkinänkuoresta valmistettua hiiltä tai kivihiilipohjaista aktiivihiiltä, jota teollisesti pääosin käytetään puhdistimena. Lisäksi korkealaatuiselle tekniselle hiilelle löytyy käyttökohteita mm. katalyyttisovelluksissa ja elektroniikan sovelluksissa.

Väitöstutkimuksen tärkeimpiä tuloksia ovat hiilestyksessä käytettyjen materiaalien ominaisuudet ja niiden vaikutukset lopputuotteiden laatuun. Työssä kehitettiin menetelmä biomassan hiilestykselle ja aktivoinnille. Kokeellisen tutkimuksen perusteella laadittiin malli, jolla voidaan optimoida valmistetun aktiivihiilen ominaisuuksia, kuten saantoa, ominaispinta-alaa sekä mikro- ja mesohuokoisuutta.

Tutkimuksessa osoitettiin lisäksi merkittävä ero yksi- ja kaksivaiheisen hiilestyksen ja aktivoinnin välillä. Tutkimuksessa selvitettiin myös aktiivihiilien käyttöä vedenpuhdistuksessa. Osaa tuotetuista hiilistä on käytetty ja testattu katalyyttien tukiaineena.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024