Alkali-bromidimolekyylien elektronirakenteen tutkimus elektronispektroskopiaa ja relativistisia laskentamenetelmiä käyttäen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Arina-sali (TA105)

Väitöksen aihe

Alkali-bromidimolekyylien elektronirakenteen tutkimus elektronispektroskopiaa ja relativistisia laskentamenetelmiä käyttäen

Väittelijä

Master of Science Alexander Karpenko

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikka

Oppiaine

Laskennallinen fysiikka

Vastaväittäjä

Professori Edwin Kukk, Turun yliopisto

Kustos

Professori Helena Aksela, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Atomien, molekyylien ja nanoklustereiden, erityisesti suolojen, elektronirakenteen tutkimus

Väitöskirjassa on keskitytty erityisesti suolojen tutkimukseen. Höyrystetyistä suoloista on tutkittu miten niiden elektroniverhon rakenne käyttäytyy valon kohdistuessa niihin. Valolähteenä on käytetty kiihdytinpohjaista lähdettä, nk synkrotronia, ja mittaukset on tehty rekisteröimällä näytteestä irronneita elektroneja elektronispektrometria käyttäen. Kokeellisia tuloksia on mallinnettu laskennallisin menetelmin.

Väitöskirja on tehty Elektronispektroskopian (ELSP) ryhmässä. Ryhmällä on pitkät perinteet kaasujen ja höyryjen tutkimuksessa elektronispektroskopialla. Nykyään tutkimus on suuntautunut atomien, molekyylien ja nanoklustereiden elektronirakenteen ja -dynamiikan tutkimukseen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024