Alkoholi vaikuttaa päähän vammautuneen potilaan ennusteeseen

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 8

Väitöksen aihe

Alkoholi vaikuttaa päähän vammautuneen potilaan ennusteeseen

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Kalle Vaaramo

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, kliinisen lääketieteen laitos

Oppiaine

Neurologia

Vastaväittäjä

Professori Aarne Ylinen, Helsingin yliopisto

Kustos

Emeritusprofessori Matti Hillbom, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Alkoholi vaikuttaa päähän vammautuneen potilaan ennusteeseen

Alkoholia haitallisesti käyttävien päähän vammautuneiden potilaiden kuolleisuus lisääntyi voimakkaasti vuoden 2004 alkoholiveron alennuksen jälkeen. Alkoholin vaikutuksen alaisena saatu aiempi pään vamma altistaa uudelle aivovammalle sekä uudelle epileptiselle kohtaukselle.
Aivovammojen, alkoholin ja epileptisen kohtauksen yhteys on monitahoinen. Aivovammoista jopa puolet tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena ja alkoholin suurkulutus on yleistä aivovammapotilailla. Aivovamma lisää riskiä saada epileptinen kohtaus, ja toisaalta alkoholi usein laukaisee epileptisen kohtauksen. Aivovamma voi johtaa kuolemaan tai aiheuttaa pysyvän toiminnallisen haitan potilaalle. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi aivovammat aiheuttavat valtavia kustannuksia yhteiskunnalle. Vuoden 2004 alkoholiveron alennus lisäsi alkoholin kokonaiskulutusta 10 prosenttia vuoden aikana. Tämä lisäsi alkoholiin liittyvien äkkikuolemien sekä maksasairauksien määrää.
Väitöskirjassa tutkittiin alkoholin vaikutusta päähän vammautuneen potilaan ennusteeseen. Kaikkia pään vamman takia Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuonna 1999 hoidettuja potilaita seurattiin rekisteritietojen avulla 10 vuoden ajan. Humalassa päätään loukanneilla oli suurentunut riski saada epileptinen kohtaus seuranta-aikana, ja huomattava osa näistä kohtauksista johtui alkoholista. Myös uuden aivovamman riski oli seuranta-aikana suurentunut humalassa päätään loukanneilla. Alkoholin suurkuluttajilla havaittiin kuolleisuuden jyrkästi suurentuneen vuoden 2004 alkoholin veronalennuksen jälkeen.
Tulokset vahvistavat aiempia havaintoja, joiden mukaan alkoholin hinnan tuntuva lasku lisää nopeasti alkoholin suurkuluttajien kuolleisuutta. Humalassa päätään loukanneella havaittiin olevan suurentunut riski uuteen aivovammaan sekä elämänsä ensimmäiseen epileptiseen kohtaukseen. Alkoholiin liittyvät haitat ovat merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Alkoholipoliittisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa väestön terveyteen.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024