Alkoholin aiheuttaman sikiövaurion uudet syntymekanismit hiirimallilla tutkittuna

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 9

Väitöksen aihe

Alkoholin aiheuttaman sikiövaurion uudet syntymekanismit hiirimallilla tutkittuna

Väittelijä

Filosofian maisteri Saeid Haghighi Poodeh

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätautien tutkimusyksikkö

Oppiaine

Biokemia ja embryologia

Vastaväittäjä

Professori Kirsi Vähäkangas, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Kustos

Professori Markku Savolainen, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamien sikiövaurioiden syntymekanismit

Sikiön alkoholisyndrooma (engl. Fetal alcohol syndrome, FAS) on joukko muutoksia, joita esiintyy äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön seurauksena. Oireyhtymän tyypillisimpiä muutoksia ovat pienikasvuisuus, kasvoissa havaitut epämuodostumat sekä oppimisvaikeudet ja vaikeimmissa tapauksissa henkinen jälkeenjääneisyys. Suomessa syntyy vuosittain satoja lapsia, joiden sikiöaikaista kehitystä alkoholi on häirinnyt.

Väitöskirjatutkimuksessa ilmiötä tutkittiin hiirimallin avulla. Sikiön altistuminen alkoholille vaikutti suoraan rasvojen esiasteen tuotannosta vastuussa olevien geenien ilmentymiseen ja polyamiinien pitoisuuteen sikiössä, istukassa ja ruskuaispussissa.

Sikiön altistuessa alkoholille tapahtuu tärkeissä kudosrajapinnoissa ravintoaineiden saatavuuteen ja kuljetukseen liittyviä muutoksia. Hermoston kehityksen keskeisissä tapahtumissa, hermostopienan solujen siirtymisessä ja hermostoputken sulkeutumisessa havaittiin hiirimallissa häiriöitä. Verisuonten muodostumista (angiogeneesiä) säätelevien proteiinien (kuten VEGF, PlGF, PECAM) pitoisuudet muuttuivat, mutta merkittäviä muutoksia ei havaittu istukan verisuonten muodostumisessa. VEGF/PlGF-suhteen suureneminen liittyi istukan ja ruskuaispussin verisuonten läpäisevyyden suurenemiseen. Toisaalta sikiöiden aivojen PECAM-määrä pieneni, mikä liittyi verisuonten ja verisuoniverkoston muodostumisen vähenemiseen.

Alkoholi aiheuttaa yleensä pysyviä vaurioita. Äidin alkoholinkäyttö vaikuttaa siten myös lapsen myöhempään kehitykseen. Tarkempien syntymekanismien tunteminen olisi tärkeää vaurioiden ennalta ehkäisemiseksi.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024