Alkoholin käyttöön liittymättömän rasvamaksan syyt, seuraukset ja rasva-aineenvaihdunta

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopistollinen sairaala, luentosali 10

Väitöksen aihe

Alkoholin käyttöön liittymättömän rasvamaksan syyt, seuraukset ja rasva-aineenvaihdunta

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Aki Käräjämäki

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Sisätautien tutkimusyksikkö

Oppiaine

Sisätaudit

Vastaväittäjä

dosentti Perttu Arkkila, Helsingin yliopistollinen keskussairaala, gastroenterologian yksikkö

Kustos

professori Olavi Ukkola, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Alkoholin käyttöön liittymätön rasvamaksa altistaa eteisvärinälle

Väitöstutkimuksessa osoitetaan ensimmäistä kertaa alkoholin käyttöön liittymättömän rasvamaksan altistavan eteisvärinälle. Riski on noin kaksinkertainen verrattuna henkilöihin, joiden maksa ei ole rasvoittunut. Tässä tutkimuksessa rasvamaksa todettiinkin jopa suuremmaksi riskitekijäksi kuin verenpainetauti, jota perinteisesti on pidetty keskeisenä eteisvärinän kehittymisessä. Ilmiö havaittiin seurattaessa noin tuhatta pohjoissuomalaista keski-ikäistä henkilöä 16 vuoden ajan. Lisäksi havaittiin yhteys eteisvärinän ja maksan toimintaa heikentävän sidekudosmuodostuksen eli fibroosin välillä.

Väitöstutkimuksessa todetaan myös, että rasvamaksan tunnettujen komplikaatioiden, sepelvaltimotaudin, aivohalvauksen ja tyypin 2 diabeteksen riski kasvaa vain alkoholiin liittymättömän rasvamaksan esiintyessä samanaikaisesti metabolisen oireyhtymän kanssa. Laajasti eri lääkkeiden aineenvaihduntaa säätelevän Pregnane X –reseptorin aktivaation puolestaan osoitetaan muuttavan terveiden nuorten ihmisten maksan rasva-aineenvaihduntaa tavalla, joka saattaa altistaa rasvamaksataudin vaikeimmille muodoille.

Suomessa jopa noin miljoona henkilöä sairastaa alkoholin käyttöön liittymätöntä rasvamaksaa, ja lihavuuden lisääntyessä sairastuneiden määrän uskotaan jatkavan kasvuaan. Koska lisäksi alkoholin käyttöön liittymättömän rasvamaksan on useissa kattavissa tutkimuksissa osoitettu altistavan sydän- ja verisuonisairauksille, tyypin 2 diabetekselle, maksakirroosille ja maksasyövälle, on se eräs suurimmista kansanterveyttä vaarantavista sairauksista. Eteisvärinä puolestaan on yleisin krooninen sydämen rytmihäiriö ja altistaa muun muassa sydämen vajaatoiminnalle sekä aivohalvaukselle. Alkoholin käyttöön liittymätöntä rasvamaksaa sairastavan henkilön yksilöllisen ennusteen arviointi on osoittautunut vaikeaksi, sillä taudin syntymisen ja kehittymisen syyt tunnetaan vielä puutteellisesti. Hoidossa on keskeistä painonhallinta ja eläinperäisten rasvojen välttäminen.

Väitöstutkimus korostaa alkoholiin liittymättömän rasvamaksan monimuotoisuutta, antaa lisätietoa sen syistä ja seurauksista ja saattaa parantaa tautia sairastava henkilön hoitoa ja seurantaa.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024