Alkuperältään mesenkymaaliset strooman solut rintasyövässä

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Kontinkangas, Leena Palotie -sali (101A), Aapistie 5 A

Väitöksen aihe

Alkuperältään mesenkymaaliset strooman solut rintasyövässä

Väittelijä

Lääketieteen lisensiaatti Ilkka Pasanen

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Biolääketiede

Vastaväittäjä

Dosentti Päivi Heikkilä, Helsingin yliopisto

Kustos

Lääketieteen tohtori Paula Kuvaja, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kantasolut estävät rintasyövän kasvua hiirissä

Väitöskirjassa havaittiin ihmisen luuytimen tukikudoksen kantasolujen hidastavan merkittävästi rintasyövän kasvua koe-eläimissä.

Syöpätautien tutkimuksessa on viime vuosina keskitytty enenevissä määrin syöpäkudosta ympäröivän hyvänlaatuisen kudoksen ja sairaan syöpäkudoksen välisiin vuorovaikutuksiin. Tarkoituksena on ollut löytää uusia mekanismeja, joita hyväksikäyttäen rintasyövän kasvua voitaisiin estää ja joiden pohjalta voitaisiin kehittää uusia, tarkemmin räätälöityjä syöpähoitoja.

Väitöskirjassa tutkittiin ihmisen luuytimen tukikudoksen kantasolujen, rinnan terveiden sidekudossolujen ja välittömästi syöpäkudosta ympäröivien kasvainsidekudossolujen vaikutuksia rintasyövän kasvuun. Vaikutuksia tutkittiin elatusmaljoilla ja elävissä hiirissä. Lisäksi tutkimuksessa etsittiin molekyylibiologisilla menetelmillä kantasoluista ja sidekudossoluista ominaisuuksia, jotka voisivat olla kytköksissä muutoksiin rintasyövän kasvussa. Tutkimuksessa käytettiin lukuisilta luovuttajilta saatuja kantasoluja ja sidekudossoluja sekä kolmea yleisesti maailmalla käytössä olevaa rintasyöpäsolulinjaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että elatusmaljalla kantasolut lisäsivät eräiden rintasyöpäsolulinjojen jakaantumista, kun taas koe-eläimissä samat kantasolut estivät selvästi rintasyövän kasvua. Vaikutukset olivat seurausta sekä suorasta solujen välisestä vuorovaikutuksesta, että solujen soluvälitilaan erittämistä aineista. Sidekudossolut lisäsivät rintasyövän alkuvaiheen kasvua hiirissä. Kantasoluja ja sidekudossoluja sisältävien kasvainten välillä havaittiin eroavaisuuksia eräiden pintarakenteiden esiintymisessä.

Väitöskirjassa esitetyt tulokset lisäävät tietoa rintasyövän biologiasta ja voivat tulevaisuudessa auttaa kehittämään parempia hoitoja rintasyöpää vastaan.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024