Älykäs tiedonjalostaminen rakennusten monitorointijärjestelmissä ja sovelluksissa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Väitöksen aihe

Älykäs tiedonjalostaminen rakennusten monitorointijärjestelmissä ja sovelluksissa

Väittelijä

Diplomi-insinööri Jukka-Pekka Skön

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, prosessi- ja ympäristötekniikka

Oppiaine

Automaatiotekniikka

Vastaväittäjä

Professori Risto Kosonen, Aalto yliopisto

Toinen vastaväittäjä

Professori Jarek Kurnitski, Aalto yliopisto / Tallinnan teknillinen korkeakoulu

Kustos

Professori Kauko Leiviskä, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Älykäs tiedonjalostaminen rakennusten monitorointijärjestelmissä ja sovelluksissa

Väitöstyössä on kuvattu kehitetty energiankulutuksen ja sisäilman laadun monitorointijärjestelmä. Järjestelmän tuottamaa mittaustietoa omakoti- ja kerrostaloista sekä koulurakennuksista on jalostettu eri loppukäyttäjäryhmiä palvelevaan muotoon. Työssä on myös tuotu esille jatkuvatoimiseen mittaamiseen liittyviä haasteita.

Rakennus- ja kiinteistösektori on suurin fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian käyttäjä. Noin 40 prosenttia kaikesta energiankulutuksesta liittyy rakennuksiin, rakentamiseen, rakennusmateriaaleihin ja rakennuksien ylläpitoon. Ilmastonmuutoksen ehkäisyssä rakennusten energiankäytön vähentämisellä on suuri merkitys ja rakennuksissa energiansäästöpotentiaali on suurin. Tämän seurauksena yhä tiiviimpi ja energiatehokkaampi rakentaminen asettaa haasteita hyvän sisäilman laadun turvaamiselle. Näistä seikoista johtuen sisäilman laadun tutkiminen ja jatkuvatoiminen mittaaminen on tärkeää.

Väitöstyön tavoitteena on myös rohkaista yrityksiä ja organisaatioita käyttämään tietovarantoja monipuolisemmin ja tehokkaammin. Digitaalisen tiedon hyödyntäminen on avainasemassa kehitettäessä uusia informaatiopalveluita. Kiinteistöalalle on kehitetty lukuisia informaatioon pohjautuvia palveluita, mutta ala tarjoaa edelleen hyviä liiketoimintamahdollisuuksia kyvykkäille ja kehittyneille yrityksille sekä organisaatioille.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024