Angiopoietiini-kasvutekijät: Angiopoietiini-4 silmän verkkokalvon laskimoiden kehityksessä ja angiopoietiini-2 vaihtoehtoisen muodon merkitys rintasyövässä ja etäpesäkkeiden muodostuksessa

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Luentosali F202, Aapistie 5B, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Väitöksen aihe

Angiopoietiini-kasvutekijät: Angiopoietiini-4 silmän verkkokalvon laskimoiden kehityksessä ja angiopoietiini-2 vaihtoehtoisen muodon merkitys rintasyövässä ja etäpesäkkeiden muodostuksessa

Väittelijä

Filosofian maisteri Minna Kihlström

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Solujen ja soluväliaineen tutkimusyksikkö

Oppiaine

Biokemia ja molekyylilääketiede

Vastaväittäjä

Professori Marcus Fruttiger, Silmätautiopin instituutti, Lontoon yliopisto

Kustos

Professori Lauri Eklund, Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Angiopoietiini-kasvutekijöiden vaikutuksen tutkiminen silmän verkkokalvon ja rintasyöpäkasvainten verisuonistossa

Verisuonten muodostuminen eli angiogeneesi on edellytys normaalille kehitykselle. Aikuisissa kudoksissa angiogeneesi osallistuu mm. kudosvaurion paranemiseen mutta se voi aiheuttaa väärin säädeltynä mm. silmän verkkokalvon sairauksia tai lisätä syöpäkasvaimen kasvua ja etäpesäkkeiden muodostumista.

Angiopoietiini-kasvutekijät säätelevät Tie2-tyrosiinikinaasireseptorien aktiivisuutta, joiden tiedetään vaikuttavan verisuonten muodostumiseen sekä kehityksen aikana että sairauksissa. Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin kahta huonosti tunnettua angiopoietiini-kasvutekijää, angiopoietiini-4:ää (Angpt-4) ja angiopoietiini-2:n (Angpt2) vaihtoehtoista proteiinimuotoa Angpt2443.

Väitöstutkimuksen ensimmäisessä osassa osoitettiin Angpt4-kasvutekijän osallisuus hiiren silmän verkkokalvon laskimoverisuonten kehityksessä. Hiirissä Angpt4:n puutos heikensi laskimoiden virtausta, aiheutti hermosolujen turvotusta ja näkökyvyn heikkenemistä. Biokemialliset ja solubiologiset tutkimukset paljastivat kuinka Angpt4:n vaikutukset eroavat angiopoietiiniperheen muista jäsenistä. Tutkimus paljasti verisuonibiologian alalla ensimmäisen erityisesti laskimoverisuonten kehitystä säätelevän kasvutekijän, joka voi avata uusia keinoja laskimosairauksien hoitojen kehitykselle.

Väitöstutkimuksen toisessa osassa osoitettiin, että Angpt2443:n ilmeneminen hiiressä häiritsi rintasyöpäkasvaimen verisuonien rakenteita, hidasti rintasyöpäkasvainten kasvua ja vähensi etäpesäkkeiden muodostumista keuhkoihin. Solu- ja proteiinitutkimukset paljastivat mekanismeja, jotka voivat selittää Angpt2443:n vaikutuksia syövässä. Tutkimuksen myötä ymmärretään nyt paremmin Angpt2:n eri proteiiniosien merkitystä syöpäkasvainten kasvussa ja etäpesäkkeiden muodostumisessa, mitä voidaan hyödyntää kohdennettujen lääkehoitojen kehitystyössä.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024