Arkkitehti ja yhteiskunta. Erkki Koiso-Kanttilan (1914-2006) ura funktionalismista rationalismiin

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Linnamaa, Kuusamonsali (YB210)

Väitöksen aihe

Arkkitehti ja yhteiskunta. Erkki Koiso-Kanttilan (1914-2006) ura funktionalismista rationalismiin

Väittelijä

Tekniikan tohtori, arkkitehti Anu Soikkeli

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Humanistinen tiedekunta, historian oppiaine

Oppiaine

Historia

Vastaväittäjä

Professori Marja Tuominen, Lapin yliopisto

Kustos

Dosentti Matti Salo, Oulun yliopisto

Lisää tapahtuma kalenteriin

Arkkitehti ja yhteiskunta. Erkki Koiso-Kanttilan (1914-2006) ura funktionalismista rationalismiin

Arkkitehti, professori, Oulun yliopiston rehtori Erkki Koiso-Kanttila teki merkittävän elämäntyön suunnittelijana, suunnittelunohjaajana, opettajana ja rakentamisen johtotehtävissä. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu hänen uransa rakentumista ja hänen suunnitteluideologiansa kehitystä suhteessa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja ennen kaikkea yhteiskunnan arkkitehdin uralle asettamiin haasteisiin.

Koiso-Kanttilan ura muotoutui mielenkiintoisella tavalla Suomen lähihistorian merkittävien tapahtumien kautta: sota-aika, pohjoisimman Suomen jälleenrakentaminen, hyvinvointiyhteiskunnan luominen ja siihen liittynyt koulu- ja vanhainkotirakentaminen sekä koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoistaminen, johon liittyi alueellistamisen mukanaan tuoma yliopistorakentaminen. Koiso-Kanttilan suunnittelutöiden ja hänen urallaan tekemiensä valintojen perusteella häntä voi luonnehtia yhteiskunnalliseksi arkkitehdiksi, joka vastasi niihin haasteisiin ja tarttui niihin mahdollisuuksiin, joita yhteiskuntamme eri aikoina kohtasi tai tarjosi.

Tutkimuksessa tarkastellaan Erkki Koiso-Kanttilan työtä ja toimintaa vuodesta 1941 vuoteen 1982 eli diplomityöstä hänen Oulun yliopiston rakentamisen neuvottelukunnan puheenjohtajuudesta vetäytymiseensä ja eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Arkkitehtuuri, rakentaminen ja arkkitehdin työ kuvastavat aina omaa aikaansa. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti arkkitehtuurin, rakentamisen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta, eli sitä, millaisia haasteita ja tehtäviä yhteiskunta suunnittelijoille on eri aikoina tarjonnut ja miten suunnittelijakunta on pystynyt näihin haasteisiin vastaamaan.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2024