Arktisen alueen myöhäispleistoseeniajan glasiaalisten meri- ja järvisedimenttien lähdealueanalyysi – implikaatiot deglasiaation dynamiikkaan

Väitöstilaisuuden tiedot

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika

Väitöstilaisuuden paikka

Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, sali L5

Väitöksen aihe

Arktisen alueen myöhäispleistoseeniajan glasiaalisten meri- ja järvisedimenttien lähdealueanalyysi – implikaatiot deglasiaation dynamiikkaan

Väittelijä

Filosofian maisteri Raisa Alatarvas

Tiedekunta ja yksikkö

Oulun yliopiston tutkijakoulu, Teknillinen tiedekunta, Kaivannaisalan yksikkö

Oppiaine

Geotieteet

Vastaväittäjä

Apulaisprofessori Anu Kaakinen, Helsingin yliopisto

Kustos

Professori Kari Strand, Oulun yliopisto

Vieraile väitöstilaisuudessa

Lisää tapahtuma kalenteriin

Arktisen alueen myöhäispleistoseeniajan glasiaalisten meri- ja järvisedimenttien lähdealueanalyysi – implikaatiot deglasiaation dynamiikkaan

Tässä väitöstutkimuksessa tutkittiin merisedimenttinäytteitä Itä-Siperian mereltä, keskeiseltä Jäämereltä, ja Itämereltä tarkoituksena selvittää niitä vuorovaikutuksia, jotka tapahtuvat mannerjäätiköiden sulamisen ja sedimenttien kerrostumisen välillä pohjoisella pallonpuoliskolla. Tämän työn päätavoitteena oli määrittää sedimenttien lähdealueet ja kuljetusmekanismit ja -reitit De Long kanavansuuviuhkassa, Lomonosovin harjanteella sekä Landsortin syvänteessä. Tutkitut näytteet liittyvät kansainvälisten tutkimushankkeiden merenpohjan syväkairauksiin. De Long kanavansuuviuhkan alueella raskasmineraalitutkimusta käytettiin apuna Itä-Siperian mannerreunan jäätikön vaiheiden tutkimuksessa. Jäämeren keskiosaan Lomonosovin harjanteelle kerrostuneen sedimenttiaineksen savimineraalien koostumusta ja isotooppipitoisuuksia hyödynnettiin arvioidessa mannerjäätikön vetäytymiseen ja sulamiseen liittyviä eri vaiheita. Sedimentologinen ja savimineraloginen tutkimus Landsortin syvänteen näytteistä mahdollistivat yksityiskohtaisemman tulkinnan Itämeren jääjärven vaiheesta aikavälillä ~13500–10500 vuotta sitten. Tehty tutkimus ilmentää hyvin Fennoskandian mannerjäätikön vetäytymis- ja sulamisvaiheen aikaisia vaihteluita mm. kahta erillistä jääjärven purkautumista sekä myös ajoittaisen pysähdyksen jäätikön vetäytymisessä.
Viimeksi päivitetty: 29.6.2023